Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
TRANSPORT JAKO DETERMINANT SPRAWNOŚCI MAKROSYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SKALI GLOBALNEJ. POLSKA NA TLE GLOBALNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA

Autorzy: Andrzej S. Grzelakowski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: globalny system logistyczny makrosystem logistyczny wskaźnik sprawności logistycznej infrastruktura transportu jakość usług transportowych
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (65-75)
Klasyfikacja JEL: F10 F62 E01 E66 P49 P52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem badań jest analiza czynników i uwarunkowań transportowych i im pochodnych, determinujących rozwój systemu logistycznego Polski, jako integralnego komponentu globalnego systemu logistycznego. Celem artykułu jest identyfikacja barier transportowych i regulacyjnych ograniczających sprawność i efektywność przepływu towarów w handlu międzynarodowym i w rezultacie tego funkcjonowania makrosystemu logistycznego Polski oraz wskazanie jego potencjału rozwojowego w relacji do innych krajowych systemów logistycznych. Sformułowano hipotezę o konieczności dalszej intensyfikacji działań inwestycyjnych i regulacyjno-koordynacyjnych w sektorze transportu w celu poprawy sprawności jego funkcjonowania, co w konsekwencji przyczyni się wzrostu ułatwień w sferze przepływów towarowych oraz konkurencyjności Polski w skali globalnej. W pracy wykorzystano metodę analizy statystycznej danych pozyskanych z raportów międzynarodowych organizacji gospodarczych (WTO, WEF, WB). Uzyskane wyniki badań i sformułowane na ich podstawie wnioski wskazują, że konieczne jest zapewnienie większej spójności systemu logistycznego Polski z globalnym systemem logistycznym, co – wzorem innych krajów – można osiągnąć poprzez rozwój infrastruktury transportu, a w efekcie lepszą dostępność i jakość usług transportowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Branch, A.E. (2009). Global Supply Chain Management and International Logistics. New York–London: Routledge Taylor and Francis Group.
2.Chopra, S., Meindl, P. (2010). Supply Chain Management. Strategy, Planning, and Operation. New York: Pearson.
3.Grzelakowski, A.S. (2014). Container Shipping Operators As Integrators of Global Logistics Supply Chains. Logistics and Transport, 1 (21), 41–50.
4.Grzelakowski, A.S. (2015). Globalizacja i jej wpływ na gospodarkę światową i sektor transportu morskiego. Jej implikacje dla Polski i polskich portów morskich. Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, 10–12, 30–32.
5.Mangan, J., Lalwani, Ch., Butcher, T. (2009). Global Logistics and Supply Chain Management. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
6.Schwab, K. (red.). (2016). The Global Competitiveness Report 2016–2017. Geneva: World Economic Forum.
7.WB IBRD (2016). Connecting to Compete 2016. Trade Logistics in the Global Economy. Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
8.WEF (2017). The Global Enabling Trade Report 2016. Geneva: World Economic Forum, Global Alliance for Trade Facilitation.
9.Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (red.). (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: PWN.