Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.41-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
ROZMIESZCZENIE I CHARAKTERYSTYKA TERMINALI KONTENEROWYCH W POLSCE ORAZ PROPOZYCJE LOKALIZACJI NOWYCH OBIEKTÓW

Autorzy: Tadeusz Bocheński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport intermodalny terminale kontenerowe Polska
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (17-27)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie braków w infrastrukturze terminalowej służącej obsłudze transportu intermodalnego w Polsce oraz wskazanie lokalizacji nowych terminali. Zinwentaryzowano infrastrukturę terminalową i obliczono wskaźnik gęstości terminali kontenerowych według województw. Ponadto zbadano dostępność terminali – liczoną odległością drogową z ośrodka gminnego do najbliższego terminalu. W analizie uwzględniono terminale zagraniczne, których zasięg oddziaływania obejmował terytorium Polski. Przeprowadzone badania potwierdziły, że sieć terminali w Polsce jest wciąż niewystarczająca. Dodatkowo większość terminali ma niewielkie zdolności przeładunkowe. Infrastruktura tego typu koncentruje się w rejonie największych aglomeracji. Do największych miast położonych w znacznym oddaleniu od terminali kontenerowych należą m.in. Bydgoszcz i Białystok. Wskazano, że należy wesprzeć inwestycje w infrastrukturę terminalową na obszarach o słabej dostępności do tego typu obiektów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AWT otrzymało 5,9 mln euro dotacji z CEF na rozbudowę terminalu w Paskowie (2016). Pobrane z: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,21152514,awt-otrzymalo-5-9-mln-euro-dotacji-z-cef-na-rozbudowe-terminalu.html?disableRedirects=true (31.05.2017).
2.AWT Terminal Ostrava-Paskov (2017). Pobrane z: http://www.awt.eu/pl/transport-intermodalny/terminal-ostrava--paskov (31.05.2017).
3.Barter stara się o 70 mln zł na rozbudowę terminalu w Sokółce (2017). Pobrane z: http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29443/barter-stara-sie-o-70-mln-zl-na-rozbudowe-terminalu-w-sokolce.html (31.05.2017).
4.Biała Księga (2011). Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięciakonkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela: Komisja Europejska. COM 144.
5.Bocheński, T. (2014). Rola kolei w obsłudze centrów logistycznych i transportu intermodalnego w Polsce. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 21–35.
6.Bocheński, T. (2016). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Bocheński, T. (2017). Rozwój transportu intermodalnego z wykorzystaniem kolei w Polsce. Praca podyplomowa. Dąbrowa Górnicza: Katedra Transportu Szynowego, Wyższa Szkoła Biznesu.
8.Centrum Transportu Towarów Frankfurt nad Odrą (2017). Pobrane z http://www.gvz-ffo.de/pl (31.05.2017).
9.Czarnecka, J., Merkisz-Guranowska, A. (2013). Ocena infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce. Pojazdy Szynowe, 3, 27–34.
10.Dyrektywa (1992). Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi. Dz.U. UE L 368.
11.Gajewska, T., Szkoda, M. (2015). Analiza transportu intermodalnego w Polsce. Logistyka, 3, 1355–1363.
12.Google Maps (2017). Pobrane z: https://www.google.pl/maps (15.03.2017).
13.GUS (2016a). Statystyka międzynarodowa. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/ (30.05.2017).
14.GUS (2016b). Transport. Wyniki działalności w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Intermodálne promočné centrum (2017). Pobrane z: http://www.intermodal.sk (31.05.2017).
15.Kajda, J. (2015). Terminal multimodalny w Solcu Kujawskim. Pobrane z: http://www.pgt.pl/terminal-multimodalny-w--solcu-kujawskim (31.05.2017).
16.Loconi Intermodal (2017). Pobrane z: http://loconi.pl/20/opis-spolki-loconi-intermodal-s-a (04.2017).
17.Malinowski, Ł. (2012). Centra przeładunkowe lepsze niż stacje rozrządowe. Pobrane z: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/centra-przeladunkowe-lepsze-niz-stacje-rozrzadowe-35050.html (15.03.2017).
18.Metrans (2017). Pobrane z: http://www.metrans.eu (31.05.2017).
19.Mincewicz, J. (2015). Terminale – podstawowe elementy sieci logistycznej. Pobrane z: http://www.katalog.pgt.pl/newsletter/artyk/2015/publ_996.html (31.05.2017).
20.Olejniczak, A. (2016). Port multimodalny definitywnie skreślony. Pobrane z: http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/port-multimodalny-definitywnie-skreslony-lista-wnioskow-cef,3773330,artgal,t,id,tm.html (31.05.2017).
21.Opracowali koncepcje budowy terminalu intermodalnego dla Inowrocławia (2016). Pobrane z: http://www.portalkujawski.pl/index.php/inowroclaw/item/10329-opracowali-koncepcje-budowy-terminalu-intermodalnego-dlainowroclawia(30.05.2017).
22.PCC Intermodal (2017). Pobrane z: www.pccintermodal.pl (30.05.2017).
23.Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o. (2017). Pobrane z: http://www.railsea.pl/index.php?rs=historia&lngID=1&co=1(30.05.2017).
24.Terminal kontenerowy coraz bliżej (2008). Pobrane z: http://www.konin.pl/jeden-news/items/Terminalkontenerowycorazblizej.html (31.05.2017).
25.UNECE (2010). European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations(AGTC) done at Geneva on 1 February 1991. ECE/TRANS/88/Rev.6.
26.Zielaskiewicz, H., Górnikiewicz, A. (2010). Wpływ rozwoju punktowej infrastruktury logistycznej na przewozy kolejowe.Logistyka, 6, 31–34.