Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.17-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 17 (2018)
Program rewitalizacji narzędziem zarządzania rozwojem lokalnym obszaru przygranicznego na przykładzie gminy Cedynia

Autorzy: Arkadiusz Malkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: rewitalizacja rozwój lokalny obszary przygraniczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (41-51)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę rozwoju obszarów peryferyjnych. Poruszona problematyka dotyczy zagadnienia rewitalizacji obszarów zdegradowanych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie koncepcji budowy programów rewitalizacji z uwzględnieniem ich roli w tworzeniu podstaw rozwoju społeczności lokalnych, w tym przygranicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu