Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Wycena i podział wartości zrównoważonej przedsiębiorstwa górniczego

Autorzy: Sylwia Lorenc
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Arkadiusz Kustra
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: wartość wartość zrównoważona przedsiębiorstwo górnicze interesariusze
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (57-70)
Klasyfikacja JEL: Q01 L71 B41 G31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie kierunków dystrybucji wartości wykreowanej przez przedsiębiorstwa dla określonych grup interesariuszy. W publikacji podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, dla kogo przedsiębiorstwa powinny tworzyć wartość. Zgodnie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju, przeprowadzono analizę dystrybucji wartości na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2011–2015. Na potrzeby pomiaru wartości zrównoważonej wykorzystano metodologię opartą na wolnych przepływach pieniężnych. Ich aktualna wartość oparta na określonym horyzoncie czasu może stanowić wskazówkę dla kontynuacji lub likwidacji działalności górniczej w świetle utrzymania lub utracenia korzyści dla interesariuszy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benninga, S.Z., Sarig, O.H. (1997). Corporate Finance. A valuation approach. New York: McGraw-Hill.
2.Brycz, B. (2005). Planowanie strategiczne a wartość dla właścicieli. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 406.
3.Hawawini, G., Viallet, C. (2007). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Lorenc, S., Kustra, A. (2016). Value added for stakeholders in mining operations based on cash flow. Inżynieria Mineralna, 2, 17–22.
5.Panfil, M., Szablewski, A. (red.). (2011). Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
6.Zarzecki, D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości. https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe (04.03.2017).