Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Rola systemu podatkowego w procesie zwiększania innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Autorzy: Arkadiusz Żabiński
Słowa kluczowe: polityka fiskalna rozwój gospodarczy system podatkowy ulgi podatkowe badania i rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (65-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł prezentuje badania związane z zagadnieniem skuteczności oddziaływania narzędzi polityki gospodarczej państwa na wzrost wydatków badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Kwestia ta jest niezbędna w procesie wzrostu konkurencyjności międzynarodowej gospodarki polskiej. Badaniu poddano dwa podstawowe narzędzia stosowane w Polsce z zakresu polityki fiskalnej: dotacje i ulgi podatkowe. Celem artykułu jest analiza skuteczności oddziaływania dotacji i ulg podatkowych na wzrost wydatków B+R w przedsiębiorstwach. Wykazana została zasadność takiego wsparcia, przedstawione możliwe do zastosowania narzędzia oraz podjęta została próba identyfikacji przyczyn niskiej skuteczności działań państwa w zakresie wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej poprzez wzrost wydatków B+R. Dla realizacji wyznaczonego celu przeprowadzono krytyczną analizę literatury przedmiotu, analizę aktów prawnych i danych statystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Audretsch, D.B., Feldman, M.P. (1996). R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production. American Economic Review, 86 (3), 630–645.
2.Bernstein, J.I., Ishaq Nadiri, M. (1988). Interindustry R&D Spillovers, Rates of Return, and Production in High-Tech Industries. American Economic Review, 78 (2), 429–434.
3.Coe, D.T., Helpman, E. (1995)., International R&D Spillovers. European Economic Review, 39 (5), 859–887.
4.Congressional Budget Office (2005). R&D and Productivity Growth: A Background Paper. Pobrane z: http://www.cbo.gov/doc. cfm?index=6482 (20.10.2015).
5.Deloitte (2015). Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015. Pobrane z: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Badania_i_rozwoj_w_Polsce_2015.pdf (15.10.2015).
6.Fleming, L., King III, Ch., Juda ,A.I. (2007). Small Worlds and Regional Innovation. Organization Science, 18 (6), 938–954.
7.Griliches, Z. (2002). The Search for R&D Spillovers. Scandinavian Journal of Economics, 94 (supplement), S29–S47.
8.Guellec, D., Pottelsberghe De La Potterie van, B. (2001). R&D and Productivity Growth: Panel Data Analysis of 16 OECD Countries. OECD Economic Studies, 33, 103–126.
9.GUS (2013). Nauka i technika w 2012 r., Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
10.Hall, B.H., Mairesse, J., Mohnen, P., Measuring The Returns To R&D. Working Paper, 15622. Pobrane z: http://www.nber.org/papers/w15622 (15.10.2015).
11.Köhler, Ch., Laredo, Ph., Rammer, Ch. (2001).The Impact and Effectiveness of Fiscal Incentives for R&D. Nesta Working Paper, 12.
12.OECD (2010). R&D Tax Incentives: Rationale, Design, Evaluation. OECD Innovation Policy Platform.
13.OECD Science (2009). Technology and Industry Scoreboard 2009. Paris: OECD.
14.OECD Science (2011). Technology and Industry Scoreboard 2011, Tax incentives for business R&D. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2011-en.
15.Pohulak-Żołędowska, E. (2011). Szkolnictwo wyższe w tworzeniu innowacji dla gospodarki wiedzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2, 168, 107–118.
16.Ulga na nowe technologie. Pobrane z: http://www.pit.pl/ulga_na_nowe_technologie_komentarz_pit_interpretacje_3604.php (20.05.2014).
17.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361.
18.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397.