Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Czynniki kształtujące dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

9 (11-19) Adam Adamczyk Więcej
2.

Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego

10 (21-30) Łukasz Dubiński Więcej
3.

Przestępstwa podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w świetle analiz organów podatkowych oraz własnych badań empirycznych

11 (31-41) Monika Pasternak-Malicka Więcej
4.

Sprawność fiskalna podatków dochodowych

11 (43-53) Michał Sosnowski Więcej
5.

Aspekty fiskalne zasady poboru akcyzy w kraju przeznaczenia

10 (55-64) Edyta Sygut Więcej
6.

Rola systemu podatkowego w procesie zwiększania innowacyjności polskich przedsiębiorstw

12 (65-76) Arkadiusz Żabiński Więcej
7.

Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym unikaniu opodatkowania

8 (79-86) Szymon Bryndziak Więcej
8.

Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa

9 (87-95) Paulina Dębniak Więcej
9.

Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce

11 (97-107) Jolanta Iwin-Garzyńska Więcej
10.

Kategoria małego podatnika w strategii podatkowej przedsiębiorstwa

10 (109-118) Magdalena Jarczok-Guzy Więcej
11.

Wykorzystanie zagranicznego zakładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym

9 (119-127) Lidia Peretiatkowicz Więcej
12.

Współpraca w ramach „wspólnego przedsięwzięcia” – wybrane problemy podatkowe1

11 (129-139) Agnieszka Sobiech Więcej
13.

Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie

9 (141-149) Marcin Stępień Więcej
14.

Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw

9 (151-159) Andrzej Stolarski Więcej
15.

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów zbycia przedsiębiorstwa (artykuł dyskusyjny)

13 (163-175) Stefan Babiarz Więcej
16.

Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin

11 (177-187) Beata Zofia Filipiak Więcej
17.

Konsekwencje ustalania stawki podatku VAT przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

11 (189-199) Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz Więcej
18.

Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej

8 (201-208) Jolanta Wilk Więcej