Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Konsekwencje ustalania stawki podatku VAT przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autorzy: Elżbieta Jędruczyk

Magdalena Kupraszewicz
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne podatek od towarów i usług sektor MSP
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (189-199)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie zagrożeń wynikających z regulacji prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych nakładających na zamawiającego obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług. Metodologia badania – W artykule zastosowano analizę literaturową, analizę aktów prawnych oraz orzecznictwa. Wynik – Z dokonanej analizy wynika, że rozwiązania obowiązujące w Polsce niosą ze sobą negatywne konsekwencje w postaci zagrożenia dla wykonawców kontraktów, jak również stoją w sprzeczności z zasadą zaufania do organów państwa. Oryginalność/wartość – Oryginalnym wkładem autorek jest wskazanie pomijanego dotąd w literaturze przedmiotu problemu oraz sformułowanie propozycji zmiany regulacji prawnych celem wyeliminowania negatywnych skutków gospodarczych i społecznych przeniesienia obowiązku ustalenia stawki podatku od towarów i usług na zamawiającego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudek, P. (2015). Schizofrenia urzędników w sprawie vat, hydrozagadka czyli jak urząd skarbowy łata budżet. Gazeta Prawna, 118. Pobrane z: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/878624,schizofrenia-urzednikow- -w-sprawie-vat-hydrozagadka-czyli-jak-urzad-skarbowy-lata-budzet.html (11.07.2016).
2.Guziński, M. (2014). Zamówienia publiczne jako instrument gospodarki rynkowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 372, 113–125.
3.Hałka, M. (2014). Poprawa efektywności zamówień publicznych a sektor MSP. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 45–53.
4.Nowicki, J., Bazan, A. (2015). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa:Wolters Kluwer.
5.Partyk, A., Partyk, T. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług. Komentarz udostępniony w Systemie Informacji Prawnej LEX OMEGA.
6.Polska Agencja Przedsiębiorczości (2013). Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań.
7.Schmidt, P. (2012). Błędna stawka podatku VAT jako błąd w obliczeniu ceny i powód odrzucenia oferty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 270, 105–121.
8.Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. (2015). Warszawa.
9.Stachowiak, M., Dzierżanowski, W., Jerzykowski, J. (2014). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Uchwała KIO z 6.03.2012, sygn. KIO/KD25/12.
11.Uchwała Sądu Najwyższego z 20.10.2011, sygn. III CZP 52/11.
12.Uchwała Sądu Najwyższego z 20.10.2011, sygn. III CZP 53/11.
13.Ustawa z 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2015, poz. 2164.
14.Wyrok KIO przy Prezesie UZP z 18.02.2010, sygn. KIO/UZP 1940/09.
15.Wyrok KIO z 30.04.2012, sygn. KIO 785/12.