Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw

Autorzy: Andrzej Stolarski
Słowa kluczowe: zobowiązanie podatkowe obciążenia parapodatkowe podatek od czynności cywilnoprawnych VAT optymalizacja podatkowa preferencje podatkowe płynność CIT podatek
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (151-159)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest dokonanie klasyfikacji metod optymalizacji podatkowej według trzech obszarów tożsamych z etapami procesu powstawania i wygasania zobowiązania podatkowego. Metodologia badania – Artykuł powstał na podstawie studiów nad literaturą i źródłami obowiązującego prawa podatkowego. Wynik – W opracowaniu została przedstawiona klasyfikacja metod optymalizacji podatkowej w podziale na 3 grupy w zależności od celu stosowania metody. Oryginalność/wartość – Artykuł stanowi jednolite zestawienie stosowanych przez przedsiębiorców metod optymalizacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ickiewicz, J. (2014). Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Jamroży, M., Kudert, S. (2007). Optymalizacja a uchylanie się od opodatkowania. Warszawa: ABC.
3.Mastalski, R. (2014). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
4.Smoleń, P., Wójtowicz, W. (2015). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
5.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 195.
6.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 68.
7.Ustawa z 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2016, poz. 195.
8.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2015, poz. 1649.
9.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: C.H. Beck.