Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Wykorzystanie zagranicznego zakładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym

Autorzy: Lidia Peretiatkowicz
Słowa kluczowe: zakład zagraniczny planowanie podatkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (119-127)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i wyjaśnienie konsekwencji podatkowych działań dokonywanych z wykorzystaniem zagranicznego zakładu. Przeanalizowano przyczyny decydujące o wyborze poszczególnych mechanizmów i scharakteryzowane ich rodzaje. Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmiotu, orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz analizę przepisów prawa dotyczących zagranicznego zakładu. Wynik – Wynikiem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania zagranicznego zakładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Oryginalność/wartość – Artykuł prezentuje wartości poznawcze w zakresie sposobów i technik planowania podatkowego z wykorzystaniem zagranicznego zakładu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrowicz, M. (2010). Komentarz do art. 7 ust. 1. W: B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD Komentarz (s. 464–467). Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
2.Bany, K. (2016). Modelowa konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26.08.2013, sygn. IPTPB1/415-373/13-2/MD.
4.Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7.10.2014, sygn. IPPB5/423-650/14-2/PS.
5.Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17.10.2014, sygn. IPPB1/415-836/14-3/KS.
6.Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26.03.2015, sygn. IPTPB3/4510-5/15-2/IR.
7.Jamroży, M., Jamroży, A. (2012). Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Jamroży, M. (2014). Planowanie podatkowe działalności prowadzonej poprzez zagraniczny zakład. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
9.Kukulski, Z. (2015). Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Kuźniacki, B. (2010). Treaty shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym.
11.Kwartalnik Prawa Podatkowego, 1, 45–62.
12.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.11.2014, sygn. I FSK 229/13.