Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Czynniki kształtujące dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Autorzy: Adam Adamczyk
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych determinanty wpływy podatkowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (11-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest identyfikacja czynników kształtujących poziom dochodów z tytułu podatku dochodowego oraz odpowiedź na pytanie, czy są one jednakowe dla różnych państw, czy specyficzne dla poszczególnych systemów podatkowych. Metodologia badania – W artykule zostały wykorzystane metody analizy regresji, a w szczególności model danych panelowych oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Oryginalność/wartość – W dotychczasowych badaniach nie analizowano różnic między determinantami wpływów z tytułu CIT w różnych państwach. Wynik – W artykule wskazano, że w ujęciu międzynarodowym dwa czynniki: dynamika PKB oraz poziom stawki podatkowej istotnie wpływają na poziom dochodów podatkowych z tytułu CIT. Znaczna część determinant wpływów podatkowych z tytułu CIT w Polsce jest specyficzna dla polskiego systemu opodatkowania dochodów osób prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armando, M.A. (2015). How Do Firm Characteristics Affect the Corporate Income Tax Revenue? Pobrane z: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2537191.
2.Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Larcker, D.F. (2012). The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics, 53, 391–411.
3.Frank, M.M., Lynch, L.J., Rego, S.O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. The Accounting Review, 84, 467–496.
4.Karpowicz, A. (2014). Determinants of Corporate Income Tax Revenues of European Union Member States. Autoreferat pracy doktorskiej. Warszawa.
5.Keightley, M.P., Sherlock, M.F. (2014). The Corporate Income Tax System: Overview and Options for Reform. Congressional Research.
6.Kumar, M.S., Quinn, P.D. (2012). Fiscal Affairs and Finance Department, Globalization and Corporate Taxation. IMF Working Paper, 10.
7.Olsen, T.E., Osmundsen, P. (2011). Multinationals, Tax Competition and Outside Options. Journal of Public Economics, 95, 1579–1588.
8.Osmundsen, P., Hagen, K.P., Schjelderup, G. (1998). Internationally Mobile Firms and Tax Policy. Journal of International Economics, 45, 97–113.
9.Schnieider, F. (2012). The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? IZA Discussion Paper, 6423, March.
10.Schnieider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments.