Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-69
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Selekcja wskaźników informatywnych w funkcjach dyskryminacyjnych

Autorzy: Arkadiusz Górski

Agnieszka Parkitna

Sylwia Trzeciak
Słowa kluczowe: zdolność predykcyjna wskaźniki informatywne funkcje dyskryminacyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (889-900)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza w zakresie zdolności predykcyjnej wskaźników finansowych używanych przy konstrukcjach funkcji w modelach diagnozowania bankructwa. Badania służą wzbogacaniu listy wskaźników informatywnych. W Polsce nie znajdują one wciąż należytego zastosowania. Oddziałuje to niekorzystnie na sytuację rodzimych przedsiębiorców. Intensywność dyfuzji bankructw rośnie w zaskakującym tempie i dotyczy nie tylko sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale coraz częściej światowych gigantów. Badane modele nie są idealne i za ich pomocą można czasami popełnić duże błędy, ponieważ skonstruowane są ze wskaźników finansowych. Pozwalają one na wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w finansach przedsiębiorstw, w związku z czym powinny służyć zarządowi jako narzędzie do monitorowania sytuacji w przedsiębiorstwie. Wskaźniki finansowe są wyliczane na podstawie sprawozdań finansowych, czyli na podstawie danych historycznych, które nie uwzględniają obecnego stanu gospodarki. Sama konstrukcja funkcji modelów odznacza się różnorodnością doboru wielorakich składowych, a logikę doboru składu i formy ich funkcji zawartych w niej zmiennych charakteryzuje ogromna różnorodność. Podstawowym pytaniem, jakie powinno być postawione w tym miejscu, to: które wskaźniki finansowe wybrali autorzy poszczególnych modeli?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem (2007), red. M. Walczak, Difin, Warszawa.
2.Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo
3.ODDK, Gdańsk.
4.Jędrzejewski S. (2005), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstw, Ostrów Wielkopolski.
5.Kaczmarek T. (2014), Finanse przedsiębiorstw: teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
6.Korol T., Prusak B. (2009), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
7.Kowalak R. (2008), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
8.Nahotko S. (2003), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG, Bydgoszcz.
9.Rusek O. (2010), Przydatność modeli dyskryminacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe
10.SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 85.
11.Tomczak S., Przybysławski B., Górski A. (2012), Comparative analysis of the bankruptcy prediction models, w: Information
12.systems architecture and technology: the use of IT models for organization management, red. Z. Wilimowska
13.i in., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
14.Wieczerzyńska B. (2009), Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
15.Zaleska M. ( 2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa