Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Analiza funkcjonowania niskobudżetowych pasażerskich przewoźników lotniczych w Europie jako przykład innowacji zarządzania

Autorzy: Andrzej Montwiłł
Akademia Morska w Szczecinie

Natalia Drop
Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: transport lotniczy pasażerowie zarządzanie innowacje
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (457-467)
Klasyfikacja JEL: O30 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było zaprezentowanie wyników przeprowadzonej analizy działań innowacyjnych w sferze zarządzania, które doprowadziły do znacznego obniżenia cen biletów za przewozy lotnicze w Europie na krótkich i średnich dystansach, a także próba określenia dalszych tendencji rozwojowych niskobudżetowych przewoźników lotniczych, wiodących do obniżania kosztów przewozu w jeszcze większym zakresie. W ocenie działań innowacyjnych przewoźników niskokosztowych posłużono się takimi metodami, jak: analiza literatury przedmiotu, analiza raportów i opracowań międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką związaną z przedmiotem badań, analiza porównawcza i analiza przyczynowo-skutkowa. Zastosowane metody badawcze pozwoliły na określenie kluczowych różnic w sposobie funkcjonowania przewoźników lotniczych tradycyjnych i niskokosztowych. W efekcie możliwe było wskazanie działań innowacyjnych mających największy wpływ na sukces rynkowy przewoźników niskobudżetowych owocujący gwałtownym wzrostem pasażerskich przewozów lotniczych na kontynencie w końcówce XX i początku XXI wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dembińska-Cyran, I., Gubała, M. (2005). Podstawy zarządzania transportem w przykładach. W: M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa (red.), Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
2.Hawlena, J. (2000). Procedura kształtowania cen w przedsiębiorstwie usług lotniczych. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
3.Hawlena, J. (2012). Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki. Radom: „SPATIUM”.
4.Kacperczyk, R. (2009). Transport i spedycja. Część 1. Warszawa: Difin.
5.Kim, W.C., Mauborgne, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Warszawa: MT Biznes.
6.Marciszewska, E. (2005). Tendencje globalizacyjne w rozwoju gospodarczym a procesy demonopolizacji i konsolidacji w transporcie lotniczym. W: W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania (s. 127–137). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Mason, K.J. (2001). Marketing Low-cost Airline Services to Business Travellers. Journal of Air Transport Management, 7 (2), 103–109.
8.Ruciński, A. (1998). Rynek usług pasażerskiego transportu lotniczego. Gdańsk: Wyd. UG.
9.Walków, M. (2017). Jak tanie linie lotnicze podbiły niebo w Europie. Pobrane z: http://businessinsider.com.pl/finanse/firmy/historia-powstania-tanich-linii-lotniczych/k0qfbsv (2.09.2017).
10.Wheelen, T.L., Hunger, J.D. (2012). Strategic Management and Business Policy Toward Global Sustainability International Edition (Thirteenth Edition). Boston, Columbus: Pearson.