Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen

Autorzy: Marek Krasiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: kaizen urząd miasta zarządzanie jakością ciągłe doskonalenie lean government
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (403-415)
Klasyfikacja JEL: H70 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu skupiono się na możliwości zastosowania systemu sugestii pracowniczych w urzędzie miasta w Polsce. Wybrano UM Dzierżoniów, ponieważ jest liderem zarządzania jakością w śród polskich JST. Celem badawczym było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pracownicy UM Dzierżoniów mają potencjał do wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen. Badania przeprowadzono metodą ankietową. Dodatkowo przeprowadzono wywiad pogłębiony (IDI) z sekretarz miasta. W wyniku procesu badawczego stwierdzono, że pracownicy UM Dzierżoniów z jednej strony dostrzegają korzyści z systemu kaizen, jednak z drugiej wykazują postawy w pewnym stopniu sprzeczne z założeniami metody. Na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonych badań stwierdzono, że istnieje możliwość wprowadzenia systemu kaizen w badanej JST, jednak nie można do tego procesu stosować schematów sprawdzających się w przedsiębiorstwach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bober, J., Mazur, S., Zawicki, M. (red.) (2004). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE.
2.Dekier, Ł. Grycuk, A. (2014). Programy sugestii pracowniczych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw. Wrocław: Stowarzyszenie Lean Management Polska.
3.dzierzoniow.pl (10.2017).
4.efqm.pl (10.2017).
5.Grycuk, A. (2011). Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
6.Imai, M. (2006). Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes.
7.Krasiński, M. (2011). Koncepcja kaizen w jednostce samorządu terytorialnego. Nauki o Zarządzaniu, 8, 89–98.
8.Krasiński, M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu
9.Lareau, W. (2009). Filozofia kaizen w biurze. Gliwice: Helion.
10.Szumowski, W. (2009). Zastosowanie podejścia procesowego w urzędach administracji samorządowej. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
11.Szumowski, W. (2014). Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji. Nauki o Zarządzaniu, 4, 86–97.
12.wikipedia.pl (10.2017).