Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia

Autorzy: Agnieszka Goździewska-Nowicka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Tomasz Janicki
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wojciech Popławski
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Urszula Słupska
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: innowacyjność zarządzanie projektami innowacyjny projekt kontekstowe otoczenie
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (429-442)
Klasyfikacja JEL: F64 O22 O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie projektami stanowi bardzo interesujący problem badawczy z uwagi na realizowaną perspektywę budżetową. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoje innowacyjne przedsięwzięcia. Celem badawczym było zatem zidentyfikowanie, w jaki sposób otoczenie sektora MSP wpływa na powodzenie działań projektowych. Metodyka badania opierała się na zastosowaniu techniki CATI. Badanie przeprowadzono na starannie sprecyzowanej liczebności próby – 150 aktywnych podmiotach gospodarczych, opierając się na danych z Urzędu Statystycznego. Rezultatem badania było potwierdzenie, że zarządzanie innowacyjnymi projektami jest bardzo silnie obciążone działaniem zmian otoczenia bliższego i dalszego. Główne wnioski płynące z projektu badawczego są następujące: czynnikami, które według respondentów najsilniej wpływały na realizację projektów, były takie elementy otoczenia bliższego, jak: nadmierna biurokracja, chaos informacyjny, duże obciążenie pracowników zadaniami, niewłaściwy wybór menedżera projektu, rotacja pracowników, brak współpracy w zespole projektowym. Z kolei w dalszym otoczeniu zidentyfikowano następujące siły oddziałujące na realizację projektu: upadłość wykonawcy, zwrot środków z powodu niewykonania zadania, duże wymagania dotyczące wkładu własnego, sprzeciw społeczności lokalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Iskanius, P. (2009). Risk Management in ERP Project in the Context of SMEs. Engineering Letters, 17 (4), 266–273.
2.Janasz, W. (2011). Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Warszawa: Difin.
3.Jugdev, K., Müller, R. (2005). A Retrospective Look at Our Evolving Understanding of Project Success. Project Management Journal, 36 (4), 19–31.
4.Lewis, J.P. (2006). Project Planning, Scheduling and Control, Fourth Edition: A Hands-on Guide to Bringing Projects in on Time and on Budget. New York: McGraw-Hill Professional.
5.Project Management Institute (2003). A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK@Guide. Warszawa.
6.Zou, Y., Sang-Hoon, L. (2009). Implementation of Project Change Management Best Practice in Different Project Environments. Canadian Journal of Civil Engineering, 36 (3), 439–449.