Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE

Autorzy: Jan Purczyński
Uniwersytet Szczeciński

Kamila Bednarz-Okrzyńska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: estymacja parametrów funkcji logistycznej metody przybliżone
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (71-82)
Klasyfikacja JEL: C50 C51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu rozpatrzono przydatność przybliżonych metod estymacji parametrów funkcji logistycznej: Hotellinga, Tintnera, Muchy, metody trzech sum oraz zmodyfikowanej metody Hotellinga. Jako przykłady uwzględniono wyposażenie gospodarstw domowych w Polsce w: telefony komórkowe, automaty pralnicze, chłodziarki oraz samochody osobowe – dane za lata 2000–2014. Na podstawie wartości mierników zgodności funkcji logistycznej z danymi empirycznymi (współczynnik zbieżności, współczynnik zmienności) dokonano oceny wyników poszczególnych metod.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Mucha, Z. (2005). Estymacja parametrów trendu logistycznego. Wiadomości Statystyczne, 4, 17–26.
2.Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
3.Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, lata 2006–2014.
4.Stanisz, T. (1986). Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Warszawa: PWN.
5.Zeliaś, A (1997). Teoria prognozy. Warszawa: PWE.
6.Żurowska, J. (2007). Zastosowanie modelu trendu logistycznego do prognozowania wskaźnika motoryzacji w Polsce. Archiwum Motoryzacji, 2, 143–148.