Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2022 (40)

Rok wydania: 2022

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Konstytucyjny status zawodów i samorządów prawniczych

0 (0-0) Andrzej Bałaban Więcej
2.

Konstytucyjne standardy określające pozycję samorządów osób wykonujących zawody zaufania publicznego

0 (0-0) Jerzy Ciapała Więcej
3.

Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokata w polskim procesie karnym i cywilnym – uwagi krytyczne

0 (0-0) Kamil Dąbrowski Więcej
4.

Odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów sądowych

0 (0-0) Marta Jasińska Więcej
5.

Udział przedstawicieli zawodów świadczących pomoc prawną w dostępie do tych zawodów

0 (0-0) Monika Kępa Więcej
6.

Klauzula generalna dobrych obyczajów jako jedna z przesłanek wykonywania czynności zawodowych przez radcę prawnego

0 (0-0) Angelika Koman-Bednarczyk Więcej
7.

Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego

0 (0-0) Monika Münnich Więcej
8.

Odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego jako funkcjonariusza zaufania publicznego

0 (0-0) Paweł Niewęgłowski Więcej
9.

Kapelan więzienny: osoba godna zaufania czy wykonująca zawód zaufania publicznego? Rozważania na tle wykonawstwa kary

0 (0-0) Jerzy Nikołajew Więcej
10.

Zawód farmaceuty jako zawód zaufania publicznego – uwagi w kontekście normatywnym przewinienia zawodowego oraz nadzoru samorządu zawodowego

0 (0-0) Jolanta Pacian Więcej
11.

Odpowiedzialność dyscyplinarna za reprezentowanie klienta nadużywającego prawa – rozważania na tle sprawy dyscyplinarnej wobec radcy prawnego o sygn. OSD/KR 38/17

0 (0-0) Bartosz Wilk Więcej
12.

Zapewnienie przez notariusza bezpieczeństwa obrotu – oczekiwania a rzeczywistość

0 (0-0) Rafał Wrzecionek Więcej
13.

Zawód zaufania publicznego z perspektywy zawodów medycznych

0 (0-0) Iwona Wrześniewska-Wal Więcej
14.

Oznaczenie inkasenta poprzez cechy indywidualne – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2020 roku, sygn. akt I SA/Gd 744/20

0 (0-0) Wiktor Gnych-Pietrzak, Bartosz Namieciński Więcej
15.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 27 kwietnia 2021 roku (I ACa 951/21)

0 (0-0) --- Więcej
16.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 29 kwietnia 2021 roku (II AKa 7/21)

0 (0-0) --- Więcej
17.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 lutego 2022 roku (I SA/Sz 794/21)

0 (0-0) --- Więcej
18.

Konrad Garnowski, Wykonywanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

0 (0-0) Kinga Michałowska Więcej
19.

Uwe Wesel, Wozu Latein, wenn man gesund ist? Ein Bildungsbericht, C.H. Beck, München 2022

0 (0-0) Maciej Jońca Więcej
20.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25 lat Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, Szczecin, 28 stycznia 2022 r.

0 (0-0) Agata Szwed Więcej
21.

Seminarium naukowe „Prawo międzynarodowe, unijne i bankowe wobec zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę”, 9 marca 2022 roku

0 (0-0) Łukasz Rupniak Więcej