Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.40-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2022 (40)
Oznaczenie inkasenta poprzez cechy indywidualne – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2020 roku, sygn. akt I SA/Gd 744/20

Autorzy: Wiktor Gnych-Pietrzak ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Bartosz Namieciński ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2022
Liczba stron:0 (0-0)
Cited-by (Crossref) ?: