Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Strona główna

Kwartalnik Acta Iuris Stetinensis (ISSN: 2083-4373, eISSN: 2545-3181) to czasopismo wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Na jego łamach publikowane są teksty badawcze i opracowania w zakresie dyscypliny nauki prawne, prawo kanoniczne oraz nauki o polityce i administracji.

Poprzez lekturę zawartości periodyku Czytelnik ma możliwość zapoznać się z aktualnymi trendami rozwoju poszczególnych gałęzi prawa krajowego oraz międzynarodowego, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej oraz badaniami prawnoporównawczymi wykraczającymi poza system prawny cywilizacji zachodnioeuropejskiej.

Czasopismo ma na celu upowszechnienie w otwartym dostępie wyników badań prowadzonych przez prawników zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Teksty publikowane są w języku polskim lub angielskim.

Acta Iuris Stetinensis ukazuje się cztery razy w roku (do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia).

Czasopismo nie pobiera od Autorów opłat za złożenie, recenzowanie oraz publikację artykułów.