Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.40-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2022 (40)
Odpowiedzialność dyscyplinarna kuratorów sądowych

Autorzy: Marta Jasińska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kuratorzy sądowi postępowanie dyscyplinarne
Rok wydania:2022
Liczba stron:14 (57-70)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 101

Abstrakt

Kuratorzy sądowi pełnią odpowiedzialne zadanie, które wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji osobistych, gdyż to od nich zależy resocjalizacja osób im podległych. Kurator musi kierować się odpowiednimi kryteriami moralnymi, a naruszenie przez niego obowiązków podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, która jest przedmiotem rozważań artykułu. Przedstawiono w nim zasady sądownictwa dyscyplinarnego, jak też zwrócono uwagę na występujące problemy praktyczne związane z niekompletnością uregulowań prawnych. Metodą badawczą wykorzystaną w artykule jest metoda dogmatycznoprawna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bałandynowicz A., Sposób postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli, w: F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, Rzeszów 2004.
2.Bąk D., O możliwości kreowana etosu urzędnika, w: D. Bąk (red.), Etos urzędnika, Warszawa 2007.
3.Brzeziński J., Chyrowicz B., Poznaniak W., Toeplitz-Winiewska M., Etyka zawodowa psychologa, Warszawa 2008.
4.Brudnoch A., Grabowska-Moroz B., Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Analizy i rekomendacje 2016, nr 3, www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/HFPC_analizy_I_rekomendacje_3_2016_Kuratorzy.pdf.
5.Ereciński T., Kudowski J., Iwulski J. (red.), Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej, Warszawa 2002.
6.Gromek K., Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa 2005.
7.Jedynak T., Stasiak K. (red.), Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, LexisNexis 2014.
8.Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2016.
9.Kusztal J., Podstawy prawne kurateli sądowej, w: B. Zinkiewicz (red.), Współczesna kuratela sądowa (wybrane zagadnienia), Mysłowice 2006.
10.Lazari-Pawłowska I., Etyka zawodowa bez kodeksu, „Etyka” 1994, nr 27.
11.Lazari-Pawłowska I., Etyki zawodowe jako role społeczne, w: A. Sarapata (red.), Etyka zawodowa, Warszawa 1971.
12.Matuszak M., Etyka zawodowa – wyzwanie nowych czasów?, „Nowe Państwo” 2010, nr 12.
13.Nanowska K., Etyczne dylematy w praktyce zawodowej kuratorów sądowych, „Edukacja Humanistyczna” 2019, nr 1.
14.Pomianowski P., Lewiński T., Kruszyński W., Orzecznictwo organów dyscyplinarnych w wybranych zawodach zaufania publicznego, Warszawa 2016, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17792/Orzecznictwo_organow_dyscyplinarnych_w_w.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
15.Samek A., Kodeks etyki kuratora sądowego – od kwalifikacji moralnych do kompetencji etycznych, „Probacja” 2013, nr 2.
16.Stasiorowski S., Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna sądowego kuratora zawodowego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2012, nr 1.
17.Teichman J., Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002.