Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Wybrane kategorie określające kontekst interpretacyjny marketingu usług

Autorzy: Kazimierz Rogoziński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: dobrostan odpowiedzialność dar egzystencja życie sprawstwo samourzeczywistnianie urzeczywistnianie
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (267-282)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sześciu wybranych kategorii marketingu usług i omówienie ich znaczenia dla istoty marketingu usług. Kontekst relacyjny marketingu usług jest podstawą interpretacji relacji usługowej, oceny roli stron w tym procesie i charakteru uzyskanego efektu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archer, M. (2013), Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
2.Bocheński, J.M. (1986). Ku filozoficznemu myśleniu. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
3.Csikszentmihalyi, M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Moderator.
4.Czapiński, J. (2004). Psychologiczne teorie szczęścia. W: J. Czapiński (red.). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Elias, N. (2011). O procesie cywilizacji. Warszawa: WAB.
6.Elzenberg, H. (1991). Pisma z filozofii kultury. Kraków: Znak.
7.Jaspers, K. (1990). Filozofia egzystencji. Warszawa: PIW.
8.Jaspers, K. (1999). Wiara filozoficzna wobec objawienia. Kraków.
9.Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności, Etyka dla cywilizacji technologicznej. Kraków: Wydawnictwo Platan.
10.Kant, I. (1957). Krytyka czystego rozumu. T. 2. Warszawa.
11.Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW.
12.Ricoeur, P. (2013). Krytyka i przekonanie. Warszawa: KR.
13.Rogozinski, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
14.Rogoziński, K (2000). Nowy marketing usług. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
15.Stróżewski, W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Znak.
16.Tischner, J. (1974). Filozofia wypróbowanej nadziei. Znak, 237.
17.Weil, S. (1965). Świadomość nadprzyrodzona. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
18.Weil, S. (b.d.). Pisma londyńskie i ostatnie teksty. Poznań.
19.Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn, Lublin.