Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2022.38-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 38/2022
Capitalism and Catholic Social Ethics: From Benedict XVI to Francis with a Sideways Glance to Augustinian Liberalism
(KAPITALIZM I KATOLICKA ETYKA SPOŁECZNA: OD BENEDYKTA XVI DO FRANCISZKA ZE SPOJRZENIEM NA AUGUSTIAŃSKI LIBERALIZM)

Autorzy: Peter Schallenberg ORCID
Faculty of Theology Paderborn
Słowa kluczowe: dobro wspólne integralny rozwój człowieka teologia polityczna liberalizm augustianów miłość
Rok wydania:2022
Liczba stron:20 (141-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia niektóre z głównych nurtów najnowszej katolickiej etyki społecznej, rozwiniętej w encyklice Laudato si’ papieża Franciszka (2015). Papież mniej fundamentalnie, lecz bardziej „proroczo” i z silnym franciszkańskim zapleczem kontynuuje myśli swojego poprzednika Benedykta XVI wyrażone w encyklice Caritas in veritate (2007). W toku krytyki błędnego opierania się na gospodarce rynkowej i tzw. kapitalizmie bez przymiotników artykuł podkreśla, że same one nie wystarczą do promowania dobra wspólnego rozumianego jako integralny rozwój człowieka i włączenie społeczne w globalny świat. Mając na uwadze wyzwania naszych czasów, nakreślone przez wymienione encykliki, artykuł koncentruje się następnie na teologii politycznej, czerpiącej z myśli augustianów i oferującej promocję dobra wspólnego w warunkach nowoczesności. Podstawową zasadą tak zwanego liberalizmu augustyńskiego jest wykazanie, że centralne liberalne zasady wolności jednostki i powszechnej równości same w sobie nie wystarczą, aby zapewnić integralny rozkwit człowieka na tym świecie. Mimo ogromnego znaczenia demokratycznych zasad konstytucyjnych ostatecznie nie są one w stanie wszechstronnie promować urzeczywistniania życia ludzkiego w jego wymiarze indywidualnym i społecznym. Tak więc w obliczu sprowadzenia pojęcia racjonalnej autonomii do wolności egocentrycznej, która zwalnia się z odpowiedzialności, oraz tendencji relatywistycznych w stosunku do wartości, myśliciele augustyńskiego liberalizmu zarysowują koncepcję miłości opartą na myśli św. Augustyna jako normatywną i motywującą zasadę praktyki politycznej jednostek w liberalnym państwie konstytucyjnym oraz jako wytyczną dla jego instytucji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustine of Hippo, De civitate Dei [The City of God], translated by M. Dods. From Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, Vol. 2. Edited by Philip Schaff, Buffalo (NY) 1887. Revised and edited for New Advent by Kevin Knight, https://www.newadvent.org/fathers/1201.htm [accessed: 12.12.2022].
2.Augustine of Hippo, De civitate Dei, ed. J.-P. Migne = Patrologiae cursus completus. Series Latina 41 (Paris 1912ff) [= PL 41].
3.Augustine of Hippo, Epistolae (= PL 33).
4.Augustine of Hippo, De vera religione (= PL 34).
5.Augustine of Hippo, In epistulam Ioannis ad Parthos (= PL 35).
6.Augustine of Hippo, Sermo 340 (= PL 38).
7.Arendt H., Love and St. Augustine, Chicago 1996.
8.Baumgartner A., Die Enzyklika “Caritas in veritate” im Kontext der kirchlichen Sozialverkündigung, in: Caritas in veritate. Katholische Soziallehre im Zeitalter der Globalisierung, ed. J. Althammer, Berlin 2013, pp. 29–40.
9.Becker M., Praxis/Poiesis, in: Lexikon der Ethik, eds. J.-P. Wils, C. Hübenthal, Paderborn 2006, pp. 302–305.
10.Benedict XVI, Address in the Reichstag Building (22 September 2011), www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/benedict/speech [accessed: 1.03.2022].
11.Benedict XVI, Encyclical Letter “Caritas in veritate”, 29 June 2009.
12.Benedict XVI, Encyclical Letter “Spe salvi”, 30 November 2007.
13.Benedict XVI, Homily for the Inauguration (24 April 2005), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html [accessed: 1.03.2022].
14.Benedict XVI, Homily on the Occasion of the Agorà of Italian Youth (2 September 2007), https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070902_loreto.html [accessed: 12.12.2022].
15.Berman H.J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge (MA) 1983.
16.Berlin I., Four Essays on Liberty, Oxford 1969.
17.Berlin I., Two Concepts of Liberty, in: I. Berlin, Liberty, ed. H. Hardy, Oxford 2002, pp. 166–217.
18.Bertozzi M., Thomas Hobbes: l’enigma del Leviatano, Ferrara 1983.
19.Bowlin J., Contingency and Fortune in Aquinas’ Ethics, Cambridge 1999.
20.Böckenförde E.-W., Der säkularisierte Staat. Sein Charakter, seine Rechtfertigung und seine Probleme im 21. Jahrhundert, München 2007.
21.Bruni L., La pubblica felicità. Economia civile e political economy a confronto, Milano 2018.
22.Christianity and Natural Law: An Introduction, ed. N. Dope, Cambridge 2017.
23.Cohen J., Democratic Equality, “Ethics” 99 (1989), pp. 727–751.
24.Cordes P. J., Paradigm Shift in the Social Doctrine of the Church: From “Rerum novarum” (1891) to “Caritas in veritate” (2009), in: Free Markets and the Culture of Common Good, eds. M. Schlag, J.A. Mercado, Springer 2012, pp. 83–92.
25.Corvino F., Bonaventura di Bagnoregio, francescano e pensatore, Roma 2006.
26.Cottier G., Le bien commun dans l’enseignement du Magistère de l’Eglise, in: Etat et bien commun. Perspectives historiques et enjeux éthico-politiques. Colloque en hommage à Roger Berthouzoz, eds. A Gravic, G.W. Sienkiewicz, Berne 2008, pp. 165–179.
27.Crowder G., The Problem of Value Pluralism. Isaiah Berlin and Beyond, New York– London 2020.
28.Crutzen P. J., Das Anthropozän, München 2019.
29.Deane H., The Political and Social Ideas of St Augustine, New York 1963.
30.De Brabander K., Church and Religion in a Non-Christian Society, in: Secularisation & Europe, eds. J. Van Reeth, B. Pottier, s’Hertogenbosch 2017, pp. 135–144.
31.Deinhammer R., Heute noch Naturrecht? Zur Idee einer kritischen Naturrechtsethik, “Zeitschrift für katholische Theologie” 141 (2019), pp. 64–79.
32.Dierksmeier C., Umwelt als Mitwelt. Die päpstliche Enzyklika “Laudato si’” und der argentinische krausismo, Köln 2016.
33.Dobb M., Studies in the Development of Capitalism, London 1946.
34.Dodaro R., Christ and the Just Society in the Thought of Augustine, Cambridge 2004.
35.Edenhofer O., Flachsland C., Laudato si’. Die Sorge um die globalen Gemeinschaftsgüter, “Stimmen der Zeit” 233 (2015), pp. 579–591.
36.Emunds B., Möhring-Hesse M., Die öko-soziale Enzyklika. Sozialethischer Kommentar zum Rundschreiben “Laudato si’”, Freiburg 2015.
37.Finn D.K., Christian Economic Ethics. History and Implications, Minneapolis 2013.
38.Finnis J., Abortion, Natural Law, and Public Reason, in: Natural Law and Public Reason, eds. R.P. George, C. Wolfe, Washington 2000, pp. 75–103. Flahault F., Pour une conception renouvelée du bien commun, “Etudes” 418 (2013), pp. 773–783.
39.Fortin E.L., Justice as Foundation of the Political Community: Augustine and His Pagan Model, in: Augustinus: De civitate Dei, ed. Ch. Horn, Berlin 1997, pp. 41–62.
40.Francis, Encyclical Letter “Laudato si’”, 24 May 2015.
41.Francis, Apostolic Exhortation “Evangelii Gaudium”, 24 November 2013.
42.Froelich G., On the Common Goods, “The Aquinas Review” 14 (2008), pp. 1–26.
43.Gilson E., Les métamorphoses de la cité de Dieu, Paris 2005.
44.Gräb-Schmidt E., Gemeinwohl. Rückgewinn eines antiquierten Begriffs in der pluralen modernen Gesellschaft, “Zeitschrift für evangelische Ethik” 59 (2015), pp. 163–167.
45.Gregg S., La Dottrina Sociale di Benedetto XVI, in: Dottrina Sociale Cattolica ed economia di mercato, ed. P. Booth, Macerata 2016, pp. 341–360.
46.Gregory E., Politics and the Order of Love. An Augustinian Ethic of Democratic Citizenship, Chicago 2008.
47.Herdt J., Putting on Virtue. The Legacy of Splendid Vices, Chicago 2008.
48.Hirschman A.O., The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before its Triumph, Princeton 1977.
49.Hirschman A.O., Shifting Involvements. Private Interest and Public Action, Princeton 1982.
50.Hobbes T., Elementa Philosophica de Cive, Amsterdam 1696.
51.Hollenbach D., The Common Good and the Christian Ethics, New York–Cambridge 2002.
52.Jefferson T., The Declaration of Independence (1776), in: The Constitution of the United States of America and Selected Writings of the Founding Fathers, New York 2012, pp. 108–112.
53.Kaufman P.I., Christian Realism and Augustinian (?) Liberalism, “Journal of Religious Ethics” 38 (2010), pp. 699–724.
54.Koch K., Benedikt XVI und Bonaventura. Einführung in die theologischen Wurzeln des Denkens des Papstes, in: Das Geheimnis des Senfkorns. Grundzüge des theologischen Denkens von Papst Benedikt XVI, ed. K. Koch, Regensburg 2010, pp. 45–68.
55.Lambert M., Franciscan Poverty. The Doctrine of the absolute poverty of Christ and the Apostles in the Franciscan Order 1210–1323, London 1961.
56.Laudato si’. Wissenschaftler antworten auf die Enzyklika von Papst Franziskus, ed. W. George, Gießen 2017.
57.Lewis C.S., The Abolition of Man, New York 2001 (first edition 1943).
58.Löwenstein C. zu, Christliche Werte im bürgerlichen Recht, Berlin 2018.
59.Maddox G., Religion and the Rise of Democracy, London–New York 1996.
60.Mathewes C., The Republic of Grace. Augustinian Thoughts for Dark Times, Grand Rapids 2010.
61.Merino J.A., Storia della Filosofia Francescana, Milano 1993.
62.Milbank J., Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason, Oxford 1990.
63.Mill J.S., Utilitarianism, Stuttgart 2006.
64.Modde A., Le bien commun dans la pensée de St Thomas, “Revue Philosophique de Louvain” 14 (1949), pp. 221–247.
65.Newman J.H., Discussions and Arguments on Various Subjects, London–New York 1907.
66.Niebuhr R., Augustinian Realism, in: The Essential Reinhold Niebuhr. Selected Essays and Addresses, ed. R. McAfee Brown, New Haven–London 1986, pp. 123–141.
67.Niebuhr R., Moral Man and Immoral Society. A Study in Ethics and Politics, New York 1960.
68.Oakley F., Kingship: The Politics of Enchantment, Oxford 2006.
69.Oberman H.A., The Harvest of Medieval Theology: Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism, Grand Rapids 2000.
70.O’Donovan O., The Problem of Self-Love in St Augustine, New Haven–London 1980.
71.Oort J. van, Civitas dei-terrena civitas: The Concept of the Two Antithetical Cities and its Sources (Books XI–XIV), in: Augustinus: De civitate Dei, ed. Ch.Horn, Berlin 1997, pp. 152–174.
72.Peperzak A., Das Begehren: Platon – Augustinus – Bonaventura, in: Zweck und Natur. Historische und systematische Untersuchungen zur Teleologie, ed. T. Schlicht, München 2011, pp. 37–52.
73.Pollmann K., Augustins Transformation der traditionellen Staats- und Geschichtsauffassung (Buch I–V), in: Augustinus: De civitate Dei, ed. Ch.Horn, Berlin 1997, pp. 25–40.
74.Raymond M., Barresi J., The Rise and the Fall of Soul and Self: An Intellectual History of Personal Identity, New York 2006.
75.Rosenstock-Huessy E., Out of Revolution: The Autobiography of Western Man, New York 1938.
76.Schallenberg P., Menke M., Die Enzyklika “Laudato si’” und die katholische Soziallehre, “Die Neue Ordnung” 70 (2016), pp. 164–178.
77.Semen Y., Le bien commun chez Maurice Blondel, Simone Weil et Gabriel Marcel, in: Etat et bien commun, eds. A. Gravic, G.W. Sienkiewicz, Berne 2008, pp. 73–84.
78.Shklar J., Liberalism and the Moral Life, Cambridge 1989.
79.Siedentop L., Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism, Cambridge 2014.
80.Strayer J.R., On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton 1970.
81.Taylor C., A Secular Age, Cambridge 2007.
82.Thomas von Aquin, Summa theologica. The German Thomas Edition (= DThA), Complete unabridged German-Latin edition, edited and commented by Dominican and Benedictine friars of Germany and Austria., Graz et. al. 1933ff.
83.Todeschini G., Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società del mercato, Bologna 2004.
84.Todisco O., La libertà nel pensiero francescano, Assisi 2019.
85.Tuck R., The Civil Religion of Thomas Hobbes, in: Political Discourse in Early Modern Britain, eds. N. Phillipson, Q. Skinner, Cambridge 1993, pp. 120–138.
86.Turkson P., Integraler Humanismus und Wirtschaftsökologie. Überlegungen aus Anlaß der Amazonas-Synode, Köln 2019.
87.Viola F.I., Der Kairos der Liebe. Gerechtigkeit bei Emmanuel Lévinas, Paderborn 2014.
88.Vogt M., Ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre. Ganzheitliche Ökologie – eine Frage radikal veränderter Lebensstile und Wirtschaftsformen, “AMOS International” 9 (2015), pp. 3–10.
89.Weiss M.G., Bios und Zoé. Die menschliche Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt/M 2009.
90.Weithman P.J., Toward an Augustinian Liberalism, “Faith and Philosophy” 8 (1991), pp. 461–480.
91.Weithman P.J., Augustine’s Political Philosophy, in: The Cambridge Companion to Augustine, eds. D.V. Meconi, E. Stump, Cambridge 2014, pp. 231–250.
92.Williams R., Secularism, Faith and Freedom. Speech Given on 23 November 2006 at the Pontifical Academy of Social Sciences, Vatican City, in: R. Williams, Faith in the Public Square, London–New York 2012, pp. 23–36.
93.Wright G., Religion, Politics and Thomas Hobbes, Springer 2006.
94.Zamagni S., Globalization: Guidance from Franciscan Economic Thought and “Caritas in veritate,” “Faith and Economics” 56 (2010), pp. 81–109.