Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 38/2022

Rok wydania:2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (3-3) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (4-4) --- Więcej
*

Spis treści

1 (5-5) --- Więcej
1.

La sinodalità e l’intercomunione in Dumitru Stăniloae

22 (9-30) Zoltán Bara Więcej
2.

Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące dochodzenia wstępnego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny contra sextum wobec małoletnich. Glosa do obowiązujących przepisów

20 (31-50) Dariusz Mazurkiewicz Więcej
3.

La vita religiosa nello Stato sovietico. Le coraggiose testimonianze della fede nel periodo delle persecuzioni religiose

33 (51-83) Jan Mikrut Więcej
4.

Rzymska faza sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha

19 (85-103) Wojciech Mueller Więcej
5.

Liturgia domowa i pandemia Covid-19. Implikacje dla eklezjogenezy

20 (105-124) Łukasz Paluch Więcej
6.

Teologiczne i jurydyczne fundamenty definicji małżeństwa występującej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983 (kan. 1055)

16 (125-140) Mateusz Sajkowski Więcej
7.

Capitalism and Catholic Social Ethics: From Benedict XVI to Francis with a Sideways Glance to Augustinian Liberalism


(KAPITALIZM I KATOLICKA ETYKA SPOŁECZNA: OD BENEDYKTA XVI DO FRANCISZKA ZE SPOJRZENIEM NA AUGUSTIAŃSKI LIBERALIZM)
20 (141-160) Peter Schallenberg Więcej
8.

Pojęcie prawa w encyklice Rerum novarum

18 (161-178) Paweł T. Skoczykłoda, Natalia Wituła Więcej
9.

Bezkompromisowa postawa biskupów Teodora Benscha i Wilhelma Pluty. Na drodze do stabilizacji organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich

30 (179-208) Grzegorz Wejman Więcej
10.

Human Beings Reasonable and Moral: Lessons from the Civil Disobedience of Rosa Parks to Catholic Counselors and Psychotherapists


(LUDZIE JAKO ISTOTY ROZUMNE I MORALNE. CZEGO KATOLICCY DORADCY I PSYCHOTERAPEUCI MOGĄ NAUCZYĆ SIĘ Z OBYWATELSKIEGO NIEPOSŁUSZEŃSTWA ROSY PARKS?)
26 (211-236) Jeong Yeon Hwang Więcej
11.

Ekofilozofia a filozofia prawa rozumianego jako forma symboliczna

21 (237-257) Ewa Kosowska-Czapla Więcej