Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2015.31-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 31 (2015)
Śmierć Boga, śmiech człowieka

Autorzy: Marcin Smerda
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: Michel Foucault, Georges Bataille, Friedrich Nietzsche, śmierć człowieka, śmierć Boga, śmiech, twórczość
Rok wydania:2015
Liczba stron:17 (117-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Author of the article starts with a question about the meaning of the activity that is writing. He looks for answers in ‘The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences’ by Michel Foucault, which – according to the author – emerged from the experience of the laughter, triggered by the book of Jorge Louis Borges, in which he included an excerpt from the Chinese encyclopedia describing the classification of animals. The author is analyzing this phenomenon in detail, inter alia in the context of what about the laughter thought Georges Bataille, who greatly inspired Foucault. However, the author does not end his deliberation with an answer to the question: ‘Why Foucault wrote ‘The Order of Things’’, where the philosopher announced ‘the death of man’ for the first time. He is trying to go deeper and answer the question: ‘why the man had to die?’
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bataille G. (1982), Georges Bataille we własnej osobie, [w:] M. Janion, Z. Maj- chrowski (red.), Odmieńcy, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
2.Bataille G. (1985), O Nietzschem, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” nr 10, s. 165–210.
3.Bataille G. (1998), Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedemann, Warszawa: KR. Bataille G. (2007), Erotyzm, przeł. M. Ochab, Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Bataille G. (2009), Łzy Erosa, przeł. T. Swoboda, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
4.Benjamin W. (1996), O pojęciu historii, przeł. K. Krzemieniowa, [w:] tenże, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, red. H. Orłowski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s. 413–425.
5.Brassaï (2001), Rozmowy z Picassem, przeł. Z. Florczak, Kraków: Wydawnictwo Dęby Rogalińskie.
6.Brook T., Bourgon J., Blue G. (2008), Historia chińskich tortur, przeł. I. Stąpor, Warszawa: Bellona.
7.Broyard A. (2010), Upojony chorobą. Zapiski o życiu i śmierci, Wołowiec: Czarne.
8.Eribon D. (2005), Michel Foucault. Biogra a, przeł. J. Levin, Warszawa: KR.
9.Foucault M. (2006), Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
10.Kant I. (2009), Krytyka czystego rozumu, przeł. P. Chmielowski, Warszawa: Wy- dawnictwo Hachette.
11.Matuszewski K. (2006), Georges Bataille – inwokacje zatraty, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Nietzsche F. (2008), Radosna wiedza, przeł. M. Łukasiewicz, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
13.Nietzsche F. (2010), Tako rzecze Zaratustra, przeł. W. Berent, Kraków: vis-à-vis/ Etiuda.
14.Platon (2012), Uczta, przeł. A. Sera n, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
15.Rudziński R. (1978), Jaspers, Warszawa: Wiedza Powszechna.
16.Swoboda T. (2010), Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria.