Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2017.8-12
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 8 (2017)
Skrzydlaty kształt. „Intersemiotyczna eschatologia” Głosów Jana Polkowskiego

Autorzy: Paulina Subocz
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka Jan Polkowski fotografia poezja historia okno ekfraza architektura przestrzeń człowiek wobec historii
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (263-278)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In this article, I will deal with the problem of interdependence between poetic imaging and photography on the example of one poem from the volume Głosy [Voices] by Jan Polkowski voice and the cover photo by Marysia Gąsecka. The comparative analysis will also include analyzes and interpretations of other works by Jan Polkowski, as well as a discussion of the problems of reading space, architecture, and word-and-picture interactions, also present in the works of other authors. Starting from the assumptions of the aforementioned researcher, in my deliberations I will shift the emphasis on literary strategy, which is a poetic epithet even more strongly towards new artistic experiments. Polkowski’s poems certainly share many of the classic concepts of ekphrasis, but in the volume Głosy, the author incorporates narrative texts into another semiotics of linear lyric (sic!). By giving intersemiotic reflections of the poetic dominant, Gąsecka gives a voice to the photographs, and allows the narratives in the poems to comment and comment on what was shown in the photographs.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańczak, Stanisław. Etyka i poetyka. Warszawa: Znak, 2009.
2.Biederman, Hans. Leksykon symboli. Tłum. Jan Rubinowicz. Warszawa: Muza, 2001.
3.Bieńczyk, Marek. Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa: Świat Książki, 2014.
4.Cieślak-Sokołowski, Tomasz. „Powroty do close reading we współczesnych lekturach literatury XX wieku” Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura 34 (2017): 37–48.
5.Czechowicz, Józef. Poezje zebrane. Toruń: Algo, 1997.
6.Dakowicz, Przemysław. Obcowanie. Manifesty i eseje. Warszawa: Sic!, 2014.
7.Didi-Huberman, Georges. Obrazy mimo wszystko. Tłum. Mai Kubiak Ho-Chi. Kraków: Universitas, 2008.
8.Fiut, Aleksander. Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza. Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 1998.
9.Gabrysiak, Alicja. Filozofia obrazu – obraz Filozofii. Przypadki Heideggera i Derridy. Wrocław: Quaestio, 2010.
10.Hani, Jean. Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Tłum. Adam Q. Lavique. Kraków: Znak, 1994.
11.Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna,1990.
12.Kuczera-Chachulska, Bernadetta. Z estetyki nieskończoności. Szkice o poezji (nie tylko) XX wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2012.
13.Lisak-Gębala, Dobrawa. Ultraliteratura. O strategiach transmedialnych i poszukiwaniu pozawerbalnego we współczesnej literaturze polskiej. Kraków: Universitas, 2014.
14.Mikołajczak, Małgorzata. Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta. Kraków: JMR Trans-Atlantyk, 2013.
15.Norwid, Cyprian Kamil. Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. T. 1–3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
16.------. Poezje zebrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
17.Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwin, Saxl, Fritz. Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki. Tłum. Anna Kryczyńska. Kraków: Universitas, 2009.
18.Kudyba, Wojciech. Wiersze wobec innego. Sopot: Topos, 2012.
19.Orska, Joanna. Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków: Universitas, 2005.
20.Polkowski, Jan. Gdy Bóg się waha. Kraków: JMR Trans-Atlantyk, 2017.
21.------. Głosy. Kraków: Wydawnictwo m, 2013.
22.Simson, Otto. Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie. Tłum. Anna Palińska. Warszawa: PWN, 1989.
23.Sontag, Susan. O fotografii. Tłum. Sławomir Magala. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1986.
24.Stala, Marian. „List do Jana Polkowskiego”. W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979–2017). Kraków: JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017.
25.Stiegler, Bernd. Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych. Tłum. Joanna Czudec. Kraków: Universitas, 2009.
26.Wyka, Kazimierz. Rzecz wyobraźni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.