Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Osobowość człowieka a skłonność do wprowadzania innowacji

Autorzy: Katarzyna Kozioł-Nadolna
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: osobowość człowieka proces innowacyjny osobowość innowacyjna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (57-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie cech osobowości i typów osobowości kierowników i pracowników skłaniających do wprowadzania innowacji oraz przedstawienie koncepcji osobowości innowacyjnej. Artykuł ma charakter teoretyczny. Składa się z trzech części: w pierwszej przedstawiono definicję osobowości, w drugiej koncepcję osobowości innowacyjnej, natomiast część trzecia zawiera przegląd wyników badań na temat typów osobowości i cech osobowości i skłonności do wprowadzania innowacji. W artykule przybliżono czynniki wynikające z indywidualnych cech danego człowieka, czyli osobowościowe, i ich związek z skłonnością do wprowadzania innowacji. Z przeglądu badań płynie wniosek, że bycie innowacyjnym wynika także z posiadania specyficznych cech osobowościowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa 2010.
2.Hagen E., On the Theory of Social Change, Dorsey Press, Homewood 1962.
3.Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
4.Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
5.Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, red. A. Gałdowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
6.Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
7.Mockałło Z., Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 9.
8.Nurturing Europe’s Spirit of Enterprise: How Entrepreneurial Executives Mobilize Organizations to Innovate, Forbes Insights, December 2011, www.forbes.com/forbesinsights/europe_entrepreneurs/index.html#sthash.hP5sYUNC.dpuf (22.02.2015).
9.Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2001.
10.Oldham J.M., Morris L.B., Twój psychologiczny autoportret, Czarna Owca, Warszawa 1997.
11.Popek S., Człowiek jednostka twórcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
12.Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków 2005.
13.www.coslychacwbiznesie.pl/ludzie/raz-dwa-trzy-innowatorem-jestes-ty (22.02.2015).
14.www.pi.gov.pl/ (23.02.2015).
15.Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychology. Core Concepts, Pearson Education, Boston 2008.