Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.39-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2022 (39)
Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami a idea traktatu o prawach osób starszych – wrogowie czy sojusznicy?

Autorzy: Barbara Mikołajczyk ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: prawa osób starszych prawa osób z niepełnosprawnościami Open-Ended Working Group on Ageing prawa człowieka
Rok wydania:2022
Liczba stron:12 (117-128)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 91

Abstrakt

Głównym celem artykułu było udowodnienie, że Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami z 2006 roku nie jest wystarczającym narzędziem ochrony wszystkich osób starszych, ponieważ nie uwzględnia specyfiki ageizmu oraz dyskryminacji ze względu na wiek starszy. Nie reguluje takich kwestii jak przemoc, zaniedbanie i wykorzystywanie osób starszych, ich wykluczenie cyfrowe, uczenie się przez całe życie, przygotowanie do starości, kształtowanie przyjaznego środowiska dla starzenia się czy też solidarność międzypokoleniowa. Aby udowodnić powyższe założenie, autorka porównała czynniki, które doprowadziły do uchwalenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami z inicjatywą na rzecz przyjęcia globalnej konwencji o prawach osób starszych. Ponadto przeanalizowała przepisy traktatu z 2006 roku, wskazując na te, które mogą być wykorzystane jako wzorzec dla przyszłej konwencji o prawach osób starszych. Jednocześnie wskazała na obszary niechronione przez Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, a niezwykle istotne dla osób starszych. Przeprowadzona analiza doprowadziła autorkę do przyjęcia, że Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami powinna posłużyć za model pozwalający na zmianę paradygmatu osoby starszej i starości. Dzięki podejściu bazującemu na prawach człowieka, podobnie jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze zaczęłyby być postrzegane nie jako biorcy pomocy, głównie medycznej, lecz jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa. Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami nie powinna zatem osłabiać motywacji przyjęcia nowej konwencji, lecz być uznana za jej przewodniczkę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baxi U., Too Many, or Too Few, Human Rights, „Human Rights Law Review” 2001, vol. 1, nr 1.
2.Broderick A., The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the European Convention on Human Rights: a Tale of Two Halves or a Potentially Unified Vision of Human Rights?, „Cambridge International Law Journal” 2018, vol. 7, nr 2.
3.Daichman L.S., Elder Abuse in Developing Nations, w: M.L. Johnson (red.), The Cambridge Handbook of Age and Ageing, Cambridge 2005.
4.Doron I., Mewhinney K., The Rights of Older Persons: Collection of International Documents, Eds. Association for the Planning and Development of Services for the Aged in Israel, 2007, https://ifa.ngo/publication/rights-of-older-people/the-rights-ofolder-persons-a-collection-of-international-documents.
5.Hack M.R., Mandatory Retirement Age(s) in Germany, „European Commission, European Equality Law Review” 2017, nr 2.
6.Harpur P., Old Age Is Not Just Impairment: The CRPD and the Need for a Convention on Older Persons, „University of Pennsylvania Journal of International Law” 2016, vol. 37, nr 3.
7.HelpAge International, Older people in Kenya must be protected from witchcraft accusations, 22 October 2021, www.helpage.org/newsroom/latest-news/older-people-mustbe-protected-from-witchcraft-accusations.
8.Herro A., The Human Rights of Older Persons: the Politics and Substance of the UN Open-Ended Working Group on Ageing, „Australian Journal of Human Rights” 2017, vol. 23, nr 1.
9.Herro A., Byrnes A., Transcending the Framing Contests over the Human Rights of Older Persons, Australian Year Book of International Law 2020, vol. 38.
10.Herro A., The Pre-negotiations of UN Human Rights Treaties: The Case of the Convention of the Rights of the Rights of Persons with Disabilities, „International Negotiations” 2019, vol. 24.
11.Human Rights Council Advisory Committee, Working Paper prepared by Mrs Chinsung Chung, 4 December 2009, A/HRC/AC/4/CRP.1.
12.Lewis B., Purser K., Mackie K., The Human Rights of Older Persons, Singapore 2020.
13.Martin C., Rodriguez-Pinzon D., Brown B., Human Rights of Older People: Universal and Regional Legal Perspectives, Dordrecht 2015.
14.Mikołajczyk B., Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jako nowy typ traktatu, w: A. Poczobut, K. Myszona-Kostrzewa, E. Mikos-Skuza (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy, Warszawa 2013.
15.Mikołajczyk B., Qvo vadis NGO: kilka o uwag o „niepodmiotowości” organizacji pozarządowych, w: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Staszewski (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, Warszawa 2020.
16.Mikołajczyk B., The Council of Europe’s Approach towards Ageism, w: L. Ayalon, C. Tesch-Römer (red.), Contemporary Perspectives on Ageism, New York 2018.
17.Quinn G. Degener T., The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability, United Nations New York and Geneva 2002.
18.Schechter M., United Nations Global Conferences, 1st ed. Routledge, 2005.
19.Schulmann K., Ilinca S., Rodrigues R., Pateisky D., From Disability Rights towards a Rights-based Approach to Long-term Care in Europe, Vienna 2017.
20.Stuckelberger A., Abrams D., Chastonay P., Age Discrimination as a Source of Exclusion in Europe: the Need for a Human Rights Plan for Older Persons, w: T. Scharf, N. Keating (red.), From Exclusion to Inclusion in Old Age, Bristol 2012.