Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2022 (39)

Rok wydania:2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Rozważania nad wsparciem osób starszych w obrocie cywilnoprawnym

14 (9-22) Małgorzata Balwicka-Szczyrba Więcej
2.

Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami w Polsce z perspektywy prawa, badaczy społecznych i społeczeństwa polskiego

14 (23-36) Anna Daszewska Więcej
3.

Problematyka równości i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami w dorobku normatywnym Rady Europy

17 (37-53) Aleksander Gadkowski, Tadeusz Gadkowski Więcej
4.

Rozwiązania prawne w refundacji leków oraz produktów medycznych dla diabetyków na tle porównawczym w wybranych krajach europejskich

15 (55-69) Marta Hylewska Więcej
5.

Prawo do pomocy humanitarnej osób z niepełnosprawnością w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

18 (71-88) Zuzanna Kulińska-Kępa Więcej
6.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w świetle prawa międzynarodowego. Wybrane problemy

27 (89-115) Jerzy Menkes Więcej
7.

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami a idea traktatu o prawach osób starszych – wrogowie czy sojusznicy?

12 (117-128) Barbara Mikołajczyk Więcej
8.

Prawo do edukacji osób z niepełnosprawnościami w dobie kryzysu pandemii COVID-19. Czy lekcja została odrobiona?

14 (129-142) Małgorzata Myl Więcej
9.

Inkluzja społeczna kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami a konflikt zbrojny

18 (143-160) Joanna Nowakowska-Małusecka Więcej
10.

Głusi w labiryncie prawa. Sytuacja prawna głuchoniemych w polskim systemie prawnym w obszarze prawa spadkowego

24 (161-184) Jacek Sobczak Więcej
11.

Ojcostwo mężczyzny z niepełnosprawnością – możliwości i ograniczenia roli w perspektywie inkluzji społecznej

17 (185-201) Magdalena Wałachowska Więcej
12.

Wprowadzenie w błąd członka zarządu co do sytuacji finansowej spółki jako okoliczność wyłączająca winę w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości – glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 czerwca 2021 r., I SA/Gl 446/21

19 (205-223) Szymon Balcarek Więcej
13.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 czerwca 2020 roku (III AUa 129/20)

14 (227-240) --- Więcej
14.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 31 marca 2021 roku (I AGa 110/20)

22 (241-262) --- Więcej
15.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2021 roku (I SA/Sz 931/21)

11 (265-275) --- Więcej
16.

Radek Rafał Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-744-8, ss. 378

10 (279-288) Łukasz Dawid Dąbrowski Więcej
17.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych” Warszawa, 25–26 listopada 2021 roku

3 (291-293) Agata Szwed, Karolina Słotwińska Więcej
18.

Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku

8 (295-302) Jakub Cieśla, Patryk Kupis Więcej