Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.39-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2022 (39)
Ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” Szczecin, 25–26 listopada 2021 roku

Autorzy: Jakub Cieśla ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Patryk Kupis ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2022
Liczba stron:8 (295-302)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 123

Abstrakt

W dniach 25–26 listopada 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa imienia Profesora Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”. Była to już druga edycja tego wydarzenia naukowego, poświęconego pamięci prof. Stanisława Czepity – uznanego teoretyka i filozofa prawa, prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego i dziekana Wydziału Prawa i Administracji US. Profesor był autorytetem dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego, a także środowiska naukowego teoretyków i filozofów prawa. Swoim przedwczesnym odejściem pozostawił niezapełnioną dotąd pustkę, a rzeczone przedsięwzięcie naukowe jest namiastką jej wypełnienia. Podczas konferencji odbyły się dwudniowe obrady plenarne, liczące sześć paneli oraz dwa panele specjalne zagranicznych naukowców, a także równoległa sesja młodych teoretyków prawa, podzielona na trzy panele. Obrady konferencji trwały łącznie aż dwadzieścia cztery godziny. W ich trakcie wygłoszono łącznie sześćdziesiąt referatów, a uczestnicy konferencji reprezentowali aż dwadzieścia cztery ośrodki naukowe z Polski i pozostałej części świata. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu