Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.39-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2022 (39)
Prawo do edukacji osób z niepełnosprawnościami w dobie kryzysu pandemii COVID-19. Czy lekcja została odrobiona?

Autorzy: Małgorzata Myl ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: prawo do edukacji edukacja włączająca osoby z niepełnosprawnościami pandemia COVID-19
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:14 (129-142)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 157

Abstrakt

Celem artykułu była analiza oraz ocena sytuacji edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19. W artykule przedstawiono wybrane regulacje międzynarodowego prawa praw człowieka kształtujące prawo do edukacji inkluzyjnej osób z niepełnosprawnościami. Dokonano także analizy rzeczywistej sytuacji edukacyjnej tej grupy uczniów w okresie pandemicznym. Przeprowadzone badania umożliwiły zdiagnozowanie największych problemów, z którymi zmierzyli się uczniowie z niepełnosprawnościami, ich rodzice oraz nauczyciele. Wykazano, że kształcenie włączające, choć zagwarantowane przez instrumenty międzynarodowe oraz krajowe, w czasie kryzysu COVID-19 nie było odpowiednio realizowane, powodując jeszcze większą dyskryminację i wykluczenie uczniów z niepełnosprawnościami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aishworiya R., Kang Y.Q, Including Children with Developmental Disabilities in the Education During the COVID-19 Pandemic, „Journal of Autism and Developmental Disorders” 2020.
2.Azevedo J.P., Gutierrez M., Hoyos R., Saavedra J., The Unequal Impacts of COVID-19 on Student Learning, w: F.M. Reimers (red.), Primary and Secondary Education During COVID-19: Disruptions to Educational Opportunity During a Pandemic, Cham 2022.
3.Buchner A., Wierzbicka M., Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport, SpołeEd Projekt Centrum Cyfrowego, https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Raport_Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf.
4.Dickinson H., Yates S., More than isolated: The experience of children and young people with disability and their families during COVID-19 pandemic. Report on CYDA’s 2020 COVID-19 (Coronavirus) and children and young people with disability, 2020, www.cyda.org.au/images/pdf/covid_report_compressed_1.pdf.
5.Kocjeko M., Sytuacja dzieci z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19 – analiza intersekcjonalna, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2021, nr 20 (2).
6.Lewandowska P., Dostępność edukacji zdalnej dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową w kl. IV–VIII, w: E. Domagała-Zyśk (red.), Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne. Z doświadczeń pandemii COVID-19, Lublin 2020.
7.Patel K., Mental health implications of COVID-19 on children with disabilities, „Asian Journal of Psychiatry” 2020, nr 54.
8.Schiariti V., The human rights of children with disabilities during health emergencies: the challenge of COVID-19, „Developmental Medicine & Child Neurology” 2020, nr 62 (6).
9.Toquero C.M.D., Inclusions of People with Disabilities amid COVID-19: Laws, Interventions, Recommendations, „Multidisciplinar Journal of Educational Research” 2020, nr 10 (2).
10.Toseeb U., Asbury K., Code A., Fox L., Deniz E., Supporting Families with Children with Special Educational Needs and Disabilities During COVID-19, PsyArXiv, 2021.
11.Unwin T., Education for the Most Marginalised post-COVID-19: Guidance for governments on the use of digital technologies in education, London: EdTech Hub, 2020, Guidaince Note 4, https://edtechhub.org/wp-content/uploads/2020/09/Education-forthe-most-marginalised-Report-Guidance-note-4-v8.pdf.
12.Vuorikari R., Velicu A., Chaudron S., Cachia R., Di Gioia R., How families handled emergency remote schooling during the Covid-19 lockdown in spring 2020, Luxembourg 2020.