Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.39-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2022 (39)
Prawo do pomocy humanitarnej osób z niepełnosprawnością w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Autorzy: Zuzanna Kulińska-Kępa ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: prawo do pomocy humanitarnej pomoc humanitarna Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:18 (71-88)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 182

Abstrakt

Niniejsze opracowanie powstało w celu przeanalizowania zakresu prawa do pomocy humanitarnej sformułowanego w art. 11 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Do przeprowadzania badania użyto metody dogmatycznej oraz metody funkcjonalnej. Wykazano, że zakres obowiązków państw w obszarze prawa do pomocy humanitarnej nie jest jednoznacznie określony. Zostało ono tak sformułowane, że odwołuje się do zobowiązań państwa w zakresie prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Jednakże ze względu na brak jednoznacznych ram prawnych dla pomocy humanitarnej we wspomnianych źródłach pozostawiono państwom-stronom znaczną dowolność co do sposób implementacji tych zobowiązań. W konsekwencji ogromną rolę w zakresie kształtowania prawa do pomocy humanitarnej odgrywa Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano dotychczasową działalność Komitetu, ze szczególnym uwzględnieniem badania przez niego sprawozdań państw-stron. Przeprowadzona analiza potwierdza, że Komitet aktywnie korzysta ze swego uprawnienia i wskazuje na obszary działania państwa-stron, które z jego perspektywy są najważniejsze. Jednak kompleksowej oceny regulacji prawa do pomocy humanitarnej i znaczenia jego umieszczenia w Konwencji będzie można dokonać dopiero w kolejnych latach, kiedy praktyka Komitetu w tym obszarze poszerzy się o pozostałe instrumenty ochrony, takie jak indywidualne zawiadomienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodnar A., Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – dyrektywa o usługach audiowizualnych, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zapewnic-gluchym-dostep-do-waznych-informacji-i-programow-uwagi-rpo-do-rzadowego-projektu-dyrektywa-ue.
2.Bruno G.C., Article 11 [Situations of Risk and Humanitarian Emergencies], w: V. Della Finz, R. Cera, G. Palmisano (red.), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, Switzerland 2017.
3.Degener T., A New Human Rights Model of Disability w: V. Della Finz, R. Cera, G. Palmisano (red.), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, Switzerland 2017.
4.Della Fina V., Article 4 [General Obligations], w: V. Della Fina, R. Cera, G. Palmisano (red.), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, Switzerland 2017.
5.Heintze H.J., Convergence Between Human Rights Law and International Humanitarian Law and the Consequences for the Implementation, w: H.J. Heintze, A. Zwitter (red.), International Law and Humanitarian Assistance A Crosscut Through Legal Issues Pertaining to Humanitarianism, Heidelberg 2011.
6.Human Rights Watch, Cameroon: People with Disabilities Caught in Crisis, Human Rights Watch news release, April 5, 2019.
7.Jóźwicki W., Art. 4. Klauzula limitacyjna, w: Z. Kędzia, A. Hernandez-Połczyńska, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018.
8.Kälin W., Report of the Representative of the Secretary-General on the Human Rights of Internally Displaced Persons, A/65/282 (10 August 2010), https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/65/282.
9.Kuijt E.E., Legal Challenges in the provision of Humanitarian Assistance: the case of non-international armed conflicts, w: T.D. Gill, R. Geiss, H. Krieger, T. McCormack, Ch. Paulussen, J. Dorsey (red.), Yearbook of International Humanitarian Law Volume 17, 2014 (version 1st ed. 2016), The Hague 2016.
10.Kun-Buczko M., People with Disabilities in Armed Conflict, Eastern, „European Journal of Transnational Relations” 2019.
11.Mégret F., The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?, „Human Rights Quarterly” 2008.
12.Mikos-Skuza E., Pomoc humanitarna w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w: P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza, Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Warszawa 2016.
13.Motz S., Art. 11 Situations of Risk and Humanitarian Emergencies, w: I. Bantekas, M.A. Stein, D. Anastasiou, The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, Oxford 2018.
14.Müller A., Limitations to and Derogations form Economic, Social and Culture Rights, „Human Rights Law Review” 2009, vol. 9, nr 4.
15.Pietropaolo M.G., A Human Rights-Based Approach to Humanitarian Assistance, „The Journal of International Humanitarian Legal Studies” 2016, nr 7.
16.Priddy A., Academy Briefing 14 – Disability and armed conflict, Genewa 2019, www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Academy%20Briefing%2014-interactif.pdf.
17.Quinn G., Resisting the ‘Temptation of Elegance’: Can the Convention on the Rights of Persons with Disabilities Socialise States to Right Behaviour?, w: O.M. Arnardóttir, G. Quinn, The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives, Leiden 2009, https://eds-1p-1ebscohost-1com10000b5qg0114.han.buw.uw.edu.pl/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzMwODE2NV9fQU41?sid=43132603-2abc-4ad0-8acb-5d7b9d502ba7@redis&vid=1&format=EB&lpid=lp_v&rid=0.
18.Spieker H., The Legal Framework of Humanitarian Action, w: P. Gibbons, H.J. Heintze (red.), The Humanitarian Challenge, 2015.
19.Ssenyonjo M., Economic, Social and Cultural Rights In International Law, Oxford 2009.
20.Trömel S., A Personal Perspective on the Drafting History of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, „European Yearbook of Disability Law” 2009, nr 1.
21.van Kędzierski D., Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2018, nr 3.
22.Vanhullebusch M., The Law of International Humanitarian Relief in Non- International Armed Conflicts, Leiden 2022.