Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.40-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2017 (40)
Die Taetigkeit der Kampange Gegen Homofobie fuer gesselschaftliche Bewegung Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender in Polen
(Działalność Kampanii Przeciw Homofobii (KPH) na rzecz ruchu społecznego Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender w Polsce)

Autorzy: Janusz Jartyś
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: ruch społeczny Polska prawa człowieka
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (33-41)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Działalność Kampanii Przeciw Homofobii stanowi istotny element funkcjonowania ruchu społecznego LGBT w Polsce. W niniejszym artykule autor dokona analizy działalności kampanii, wskazując pomoc prawną i psychologiczną dla osób LGBT oraz edukacyjną udzielaną polskiemu społeczeństwu. Należy podkreślić, że organizacja będąca przedmiotem analizy w niniejszym artykule prowadzi szeroko pojętą politykę prozdrowotną oraz edukacyjną, ma na swoim koncie także sukcesy w obronie praw osób LGBT w Polsce. Na uwagę zasługuje ponadto prowadzona działalność wydawnicza, wśród której istotny element stanowią wydawane cyklicznie raporty, obrazujące sytuację społeczną osób LGBT w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arzneimittel, die für Prüfungen in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, werden von der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [5] nicht erfasst.
2.Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 setting standards of quality of safety for the collection resting, processing storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC. Official Journalof the European Union, 08.02.2003: 33–38.
3.Jartyś, J. (2015a). Bezpieczeństwo społeczne osób Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) w Polsce. In: M. Cupryjak, P. Nowak (Hrsg.), Wybrane zagadnienia współczesnego bezpieczeństwa społecznego. Szczecin: Wydawnictwo Volumina.
4.Jartyś, J. (2016). Homofobia w polskiej przestrzeni społecznej i politycznej. In: F. Pierzchalski, J. Golinowski (Hrsg.), Socjotechnika lęku w polityce. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
5.Jartyś, J. (2016a). Przestrzeganie europejskich standardów praw człowieka wobec osób Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) w Polsce i na Ukrainie. Analiza porównawcza. In: K. Sygidus, O. Gorbach u.a. (Hrsg.), Ukraina.
6.Konflikt, transformacja, integracja. Olsztyn-Lwów: Wydawnictwo Sroka.
7.Jartyś, J. (2015). Wkład Polski do procesu umiędzynarodowienia i rozwoju praw osób Gay, Lesbian, Bisekxual, Transgender (LGBT) po akcesji Polski do Unii Europejskiej. In: L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska (Hrsg.), W poszukiwaniu finalite politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
8.Jartyś, J. (2016). Udział kandydatów Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) w wyborach samorządowych 2014 roku w Polsce. In: K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (Hrsg.), Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych. Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii.
9.Jartyś, J. (2007). Wybrane aspekty przestrzegania europejskich standardów praw człowieka wobec gejów i lesbijek w Polsce. In: J. Jartyś, A. Staszczyk (Hrsg.), Demokratyzacja i prawa człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
10.Jartyś, J., Bulsa, M. (2015). Problem krwiodawstwa i krwiolecznictwa w raportach polskiego ruchu Lesbian, Gay, Bisexual, Transgerder (LGBT) w Polsce. Hygeia Public Health, 50 (1), 80–83.
11.Kampania Przeciw Homofobii (2016). Herunterladen: www.kph.org (28.10.2016).
12.Kochanowski, J. (2007). Poza horyzont hetero normatywności. Ruchy społeczne gejów i lesbijek. Herunterladen: www.ekologiaisztuka.plthink.tankfeministyczny/kurs/kochanowski2007 (28.10.2016).
13.Leszczuk-Fiedziułkiewicz, A. (2014). Medialny obraz związków partnerskich w polskich kampaniach społecznych w latach 2004-2013. Niscellanea Historico-Juridica, XIII (2), 353–387.
14.Nowosielski, M. (2012). Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmian społecznych. Kultura i Edukacja, 4 (90), 7–33.
15.Państwowa Komisja Wyborcza (2000). Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 200. Wyniki oficjalne. Herunterladen: http://prezydent2000.pkw.gov.pl/wb/wb.html (28.10.2016).
16.Państwowa Komisja Wyborcza (2001). Wybory do Sejmu: wyniki głosowania na listy komitetów wyborczych w skali kraju. Herunterladen: http://wybory2001.pkw.gov.pl/sjg2_k.html (28.10.2016).
17.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Dz.U. RP, nr 7, poz. 50.
18.Episkopat: katolik nie powinien brać udziału w kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju” (2016). Herunterladen: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prezydium-kep-akcja-przekazmy-sobie-znak-pokoju-nie-dlakatolikow, 676228.html (28.10.2016).