Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.51-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 51 (2020)
Drogi i bezdroża samotności

Autorzy: Marek Błaszczyk ORCID
UMK
Słowa kluczowe: samotność człowiek społeczeństwo
Rok wydania:2020
Liczba stron:7 (103-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Georges Minois, Historia samotności i samotników, przeł. W. Klenczon, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aronson E. (2006). Człowiek – istota społeczna. Tłum. J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Arystoteles (1982). Etyka nikomachejska. Tłum. D. Gromska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
3.Arystoteles (2004). Polityka. Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Bierdiajew M. (2002). Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty. Tłum. H. Paprocki. Kęty: Antyk.
5.Domeracki P. (2018). Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samotności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
6.Domeracki P. (2016). Rozstaje samotności. Studium filozoficzne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
7.Epiktet (1961). Diatryby. Eucheiridion. Tłum. L. Joachimowicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
8.Gutowska A. (2006). Hikikomori – samotność w XXI wieku. W: P. Domeracki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 217-228.
9.Kępiński A. (1974). Melancholia. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
10.Lévinas E. (1999). Czas i to, co inne. Tłum. J. Migasiński. Warszawa: Wydawnictwo KR.
11.McGraw G. (2000). Samotność. Studium psychologiczne i filozoficzne. Tłum. A. Hankała. Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
12.Mijuskovic B.L. (2015). Feeling Lonesome. The Philosophy and Psychology of Loneliness. Santa Barbara: Praeger.
13.Mijuskovic B.L. (2012). Loneliness in Philosophy, Psychology, and Literature. Bloomington: iUniverse.
14.Minois G. (2018). Historia samotności i samotników. Tłum. W. Klenczon. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
15.Schopenhauer A. (2000). Aforyzmy o mądrości życia. Tłum. J. Garewicz. Warszawa: Czytelnik.
16.Schopenhauer A. (2002). W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena, t. 1. Tłum. J. Garewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.