Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.37-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 37 rok 2016
Nadczłowiek a bodhisattwa. O różnicach między filozofią Nietzschego a buddyzmem zen

Autorzy: Alfred Skorupka
Słowa kluczowe: Fryderyk Nietzsche nadczłowiek buddyzm zen bodhisattwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:20 (189-208)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The author of article polemicizes with interpreters of Nietzsche’s philosophy, that seek connections between views of German thinker and Zen Buddhism. In the work is claimed, that Übermensch has not much common with enlightened man (bodhisattwa). The way of Nietzsche’s and Zen masters thinking lead to the different conclusions and different attitude to the life and people. According to the author, even if we a interpretation accepted, that German philosopher had a intuition of enlightenment, we must – in terminology of Zen say – that he achieved kensio, and not satori.

Bibliografia

1.Aczaria Śantidewa. 1987. Przewodnik po ścieżce bodhisattwy, w: Buddyzm, oprac. J. Sieradzan, W. Jaworski, M. Dziwisz, Kraków.
2.Bazzano M. 2006. Buddha is Dead. Nietzsche and the Dawn of European Zen, Brighton: Sussex Academic Press.
3.Camus A. 1971. Eseje, tłum. J. Guze, Warszawa: PIW.
4.de Lubac H. 1995. Aspekty buddyzmu, tłum. I. Kania, Kraków: Znak.
5.Dōgen. 1995. Elementarz zen soto, tłum. z ang. M. Kanert, Poznań: Rebis.
6.Huineng. 2002. Sutra Szóstego Patriarchy, w: Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Kraków: WUJ.
7.Iyengar B.K.S. 1990. Joga, tłum. S. Bubicz, Warszawa: PWN.
8.Jaspers K. 1991. Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, tłum. C. Piecuch, Warszawa: PWN.
9.Jung C.G. 1992. Przedmowa, w: Suzuki D.T., Wprowadzenie do buddyzmu zen, tłum. M. i A. Grabowscy, Warszawa: Przedświt.
10.Kapleau P. 1990. Trzy filary zen, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa: Pusty Obłok.
11.Kapleau P. 1992. Zen: świt na Zachodzie, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa: Bodhidharma.
12.Kozyra A. 2004. Filozofia zen, Warszawa: PWN.
13.Merzel D.G.. 1995. Oko nigdy nie śpi w sercu zen, tłum. A.G. Krajewski, Warszawa: Jacek Santorski & Company.
14.Nietzsche F. 1989. Ecce homo. Jak się staje kim się jest, tłum. L. Staff, Warszawa: Biuro Informacji Studenckiej ZSP.
15.Nietzsche F. 1990. Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa: : Biuro Informacji Studenckiej ZSP.
16.Nietzsche F. 1990. Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa: Biuro Informacji Studenckiej ZSP.
17.Nietzsche F. 1991. Wiedza radosna („La Gaya Scienza”), tłum. L. Staff, Warszawa: Biuro Informacji Studenckiej ZSP.
18.Nietzsche F. 1991. Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa: Biuro Informacji Studenckiej ZSP.
19.Nietzsche F. 1993. Pisma pozostałe 1862–1875, tłum. B. Baran, Kraków: Inter Esse.
20.Popper K.R. 1993. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I: Urok Platona, tłum. H. Krahelska, Warszawa: PWN.
21.Scheler M. 1977. Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa: PWN.
22.Schweitzer A. 1993. Wielcy myśliciele Indii, tłum. K. Pruska, K. Pruski, Warszawa: Cyklady.
23.Seneka L.A. 1996. Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Poznań: Zysk i S-ka.
24.Strzepując popiół na Buddę. 1979. Nauki mistrza zenu Seung Sahna (1), zebrał S. Mitchell, Kraków: brak wydawcy.
25.Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 1988. Dzieje duszy, red. o. O. Filek OCD, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.
26.Weber M. 1984. Szkice z socjologii religii, tłum. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Warszawa: Książka i Wiedza.