Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2022.57-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 57 (2022)
Idea równości dla społeczności LGBT w kontekście praw człowieka

Autorzy: Joanna Hańderek ORCID
Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Zawadzka ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: równość prawa człowieka LGBT mniejszości seksualne
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:23 (91-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper analyses the concept of equality in theoretical, philosophical, and practical context, as it appears in the programs of the Polish political parties. Inquiries regard the concept of equality for the LGBTQ community (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) in the context of human rights. The concept of human rights is discussed within the vertical and horizontal approach. The following questions are addressed: How do political parties relate to the concept of equality? Does equality appear in the political programs, and if it does, then in relation to which social groups? Do political parties engage in the problem of equality with regard to the LGBTQ community? The aim of the paper is to indicate significant differences in this respect between political parties.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dokumenty:
2.By żyło się lepiej. Wszystkim!, Program wyborczy Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2007
3.Deklaracja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wybory 23 września 2001
4.Karta praw LGBT, Partia Razem, http://partiarazem.pl/stanowiska/karta-praw-lgbt/
5.Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2016/C 202/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
6.Łączymy Polaków, Program wyborczy PSL, Koalicja Polska, Warszawa 2019
7.Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej , projekt Solidarnej Polski, Warszawa 3 maja 2013 r.
8.Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska, Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków 2009
9.Polska dla Ciebie. Piątka Konfederacji, Program Konfederacji Wolność i Niepodległość
10.Polska jutra. Główne postulaty Lewicy, Warszawa 2019
11.Polska Przyszłości - Program Platformy Obywatelskiej RP 2015
12.Polski model państwa dobrobytu, Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2019
13.Program wyborczy Zjednoczonej Lewicy (SLD+TR+PPS+UP+Zieloni) z 2015 r.
14.Program wyborczy Zjednoczonej Lewicy, Warszawa 2015
15.Projekt Konstytucji z 2010 r., przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość
16.Silna Polska dla cywilizacji życia. Założenia polityki Prawicy RP, Warszawa, marzec 2009 r.
17.Twoja Polska, Program Koalicji Obywatelskiej, Warszawa 2019
18.Zielone jutro bez obaw, Program wyborczy Zielonych, Wybory 2011
19.Monografie:
20.Abramowicz M., Bratkiewicz A., Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć?, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2005
21.Bała P., Wielomski A., Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych, Wydawnictwo Fijorr, Warszawa 2016
22.Berlin I., Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994
23.Berlin I., Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa 1991
24.Bieńkowska D., Kozłowski R., Łuczak M. J. (red.), Prawa człowieka według koncepcji human security, Wydawnictwo SILVA RERUM, Poznań 2019
25.Bracichowicz I. (red.), Spór o prawa człowieka, PWSZ, Nysa 2010
26.Dahl A.R., Demokracja i jej krytycy, Warszawa, 2012.
27.Foucault M., Biopolityka, Warszawa 2010
28.Freeman M., Prawa człowieka, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2007
29.Gahlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej, Warszawa 2001
30.Giddens A., Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001
31.Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
32.Gzyra D., Przykłady krytyki współczesnych teorii praw zwierząt, Katowice 2014
33.Hitchens Ch., Thomas Paine Prawa Człowieka, Warszawa 2008
34.Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Rybczyńska J. A., Prawa człowieka. Zarys wykładu, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014
35.Kemmerer L.A., Sister Species: Women, Animals and Social Justice, Illinois 2011
36.Kwak A., Bieńko M. (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012
37.Latour B., Polityka natury. Nauki wkraczające do demokracji, Warszawa 2009.
38.Leszkowicz P., Kitliński T., Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2005
39.Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy, Warszawa 1991
40.Maj, E., Wójcik A. (red.), Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008
41.Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008
42.Rorty R., Przygodność, ironia, solidarność, Warszawa, 1996
43.Rorty R., What Do You Do When They Call You a `Relativist, Brown 1997
44.Stone L., Pokrewieństwo i płeć kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
45.Środa M., Inny, Obcy, Wykluczony, Warszawa 2020
46.Young R., White Mythologies, London-New York, 2004
47.Zawadzka K., Społeczność LGBT a partie i ugrupowania polityczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019