Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25 2018

Rok wydania:2018

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Uwagi Ludwiga Wittgensteina na temat Pisma Świętego

15 (11-25) Piotr Goniszewski Więcej
2.

Przepowiadanie apostolskie w tajemnicy objawienia Bożego

9 (27-35) Janusz Królikowski Więcej
3.

Wąż uczyniony przez Mojżesza i wąż z Edenu. Od tradycji historycznej do koncepcji teologicznej

30 (37-66) Janusz Lemański Więcej
4.

Święta Rodzina – żywą ikoną Trójcy Świętej

14 (69-82) Paweł Błasiak Więcej
5.

What is invariant? On the possibility and perspectives of the evolutionary theology


(Co jest niezmiennicze? O możliwości i perspektywach teologii ewolucyjnej)
19 (83-101) Wojciech Grygiel Więcej
6.

Actio i contemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy M. Lament

10 (103-112) Radosław Kimsza Więcej
7.

L’atto di appartenenza alla Chiesa secondo Karl Rahner


(Akt przynależności do Kościoła według Karla Rahnera)
21 (113-133) Andrzej Proniewski Więcej
8.

Franciszek Blachnicki – uomo pasquale e libero uno sguardo storico-pastorale


(Franciszek Blachnicki – człowiekiem paschalnym i wolnym spojrzenie historyczno-pastoralne)
11 (135-145) Dariusz Wypych Więcej
9.

Kradzież w wypadku koniecznym w systemach totalitarnych

13 (147-159) Jarosław Zieliński Więcej
10.

Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym

13 (163-175) Krzysztof Łuszczek Więcej
11.

Wskazania wychowawcze we współczesnym nauczaniu Kościoła

13 (177-189) Radosław Mazur Więcej
12.

Wychowanie katolickie wobec wyzwań współczesności

15 (191-205) Kazimierz Misiaszek Więcej
13.

Polska pedagogika katolicka a wychowanie młodego pokolenia do odpowiedzialności społecznej w szkołach katolickich

15 (207-221) Aldona Zakrzewska Więcej
14.

Relacja między chrześcijaństwem a kapitalizmem w myśli Macieja Zięby OP

16 (225-240) Karol Jasiński Więcej
15.

Ustalenie istnienia lub nieistnienia, unieważnienie i rozwiązanie małżeństwa w polskim prawie rodzinnym oraz stwierdzenie nieważności i rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego

20 (241-260) Karolina Rozmiarek Więcej
16.

Nowe czasy – nowe możliwości. Polityka w nowej przestrzeni politycznej

113 (161-273) Ewa Wnuk Więcej
17.

Ks. Andrzej Józef Delerdt, Źródło łask Boskich nieprzebrane. Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia, pod red. A. Borysowskiej, ks. T. Ceynowy, Szczecin 2017, ss. 59

3 (277-279) Jarosław Wąsowicz Więcej
18.

Karol Tarnowski, W mroku uczonej niewiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 340

3 (281-283) Marcin Napadło Więcej
19.

Sprawozdanie z konferencji naukowej Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej, Koszalin, 18 listopada 2017 r.

10 (285-294) Łukasz Bilski Więcej
20.

Sympozjum naukowe Święty Otton. Apostoł Pomorza (Słupsk, 4 grudnia 2017 r.)

4 (295-298) Krystyna Krawiec-Złotkowska Więcej
21.

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Wychowanie katolickie w dobie współczesnych przemian, Koszalin, 6 maja 2017 r.

4 (299-302) Radosław Mazur Więcej