Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
THE CHANCES OF POLISH CONTEINER TERMANALS FOR WINNING CARGO AND SERVICES ROUTE CHINA–EUROPE–CHINA
(SZANSE POLSKIEGO CONTEINERA TERMANALE DLA ŁADUNKÓW I USŁUG NA TRASIE CHINY– EUROPA–CHINY)

Autorzy: Józef Perenc
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport kolejowy transport morski konkurencja globalizacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (47-58)
Klasyfikacja JEL: L92 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnym świecie – w Europie i Polsce – można zaobserwować różne formy współpracy między państwami i przedsiębiorstwami. Wiele podmiotów gospodarczych dokłada wszelkich starań, aby oferować najbardziej aktualne usługi i przygotowywać sieci sprzedaży i marketing gotowe do wygrania na konkurencyjnym rynku. Te procesy determinują również rynek transportowy. Artykuł koncentruje się na problematyce globalnych usług transportowych, w szczególności na konkurencji międzynarodowego ruchu towarowego na trasie Chiny – Europa na tle globalizacji i procesów konkurencyjnych w usługach transportowych. Omówiono popyt na usługi transportowewynikający z szybkiego wzrostu gospodarczego Chin, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch rodzajów transportu: kolejowego i morskiego. W artykule rozważono warunki dla kolejowego transportu w Chinach i Europie w związku z ostatnimi inicjatywami na rzecz budowy „Jedwabnego Szlaku”, który otwiera nowe możliwości dla transportu kolejowego, szczególnie biorąc pod uwagę czynnik czasu. W konkluzjach przedstawiono wytyczne dotyczące dalszego rozwoju usług transportowych na trasie Chiny – Europa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Godusławski, M. (2017). Made In Poland nie podbija Chin. Puls Biznesu, 30 stycznia.
2.Grzybowski M (2015). Transport morski LNG. Polska Gazeta Transportowa, 47, 8 listopada.
3.Kęciek, K. (2017). Giganty mórz. Pobrane z: www.tygodnikprzeglad.pl/giganty-morz/ (10.02.2017).
4.Krośnicka, K.A. (1990). Technologie w portach morskich. In: L. Mindur (ed.), Technologie transportowe. Warszawa: WKiŁ.
5.Kuciński, K. (2002). Gospodarka globalna. Poznań: Kurpisz.
6.Lipińska-Słota, A. (2009). Korytarze transportowe Europa–Azja. In: M. Mindur (ed.), Transport Europa-Azja. Warszawa–Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
7.Naisbitt, J. (2007). Megatrendy, dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zysk i S-ka.
8.Nowy Jedwabny Szlak Chin szansą dla Polski na inwestycje i eksport. Pobrane z: www.pb.pl/nowy-jedwabny-szlak-chin--szansa-dla-polski-na-inwestycje-i-eksport-802881 (30.12.2016).
9.Perenc, J. (2013). Inwestycje w infrastrukturę bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim jako szansa rozwoju transportu kombinowanego w PKP CARGO. Problemy Transportu i Logistyki, 22, 247–261.
10.Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu. Warszawa: CeDeWu.
11.Rosa, G. (2013). Konkurencja w transporcie. Warszawa: C.H. Beck.
12.Stiglitz, J. (2005). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Załoga, E (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego