Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Globalizacja i jej pomiar

Autorzy: Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: globalizacja pomiar globalizacji indeksy globalizacji
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (177-187)
Klasyfikacja JEL: F60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest pomiar globalizacji. Poprzedza je krótkie przedstawienie istoty globalizacji. W dalszej części zajęto się jej pomiarem w ujęciu historycznym. Omówiono główne indeksy globalizacji. Następnie przedstawiono argumenty krytyczne wobec mierzenia globalizacji oraz argumenty za jej pomiarem. W Podsumowaniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czech, F. (2011). Indeksy globalizacji. Atuty i ułomności neopozytywistycznych pomiarów nasilenia procesów globalizacyjnych. Kultura – Historia – Globalizacja, 10.
2.Dreher, A. (2006). Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index of Globalization. Applied Economics, 10, 1091–1110.
3.Dreher, A., Gaston, N., Martens, P., Van Boxem, L. (2009). Measuring Globalisation – Opening the Black Box. A Crytical Analysis of Globalization Indices. Bond University Globalisation & Development Centre, 32. Pobrane z: http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=gdc (10.12.2016).
4.Figge, L., Martens, P. (2014). Globalisation Continues: The Maastricht Globalisation Index Revisited and Updated. Globalization, 11 (4). DOI: 10.1080./14747731.2014.887389.
5.KOF (2016). KOF Index of Globalization. Pobrane z:www.globalization.kof.ethz.ch (15.12.2016).
6.Lockwood, B., Rodano, M. (2005). The CSGR Globalisation Index: An Introductory Guide. CSGR Working Paper, 155/05.
7.Martens, P., Castelli, M., De Lombaerde, P., Figge, L., Scholte, J.A. (2014). New Directions in Globalization Indices. Globalizations, 12 (2). DOI: 10.1080/14747731.2014.944336.
8.Measuring globalization (2001). Foreign Policy, 122, 56–65.
9.OECD (2006). Pomiar globalizacji. Podręcznik wskaźników globalizacji ekonomicznej OECD. Główny Urząd Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej.
10.Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Scholte, J.A. (2007). Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Sosnowiec: Ofi cyna Wydawnicza Humanitas.
12.Vujakovic, P. (2010). How to Measure Globalisation? A New Globalisation Index (NGI). FIW Working Paper, 46. Pobrane z: http://www.fi w.ac.at. (10.12.2016).