Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000–2016

16 (5-20) Ryszard Barczyk Więcej
2.

Pomiar postrzeganej przez inwestorów reputacji przedsiębiorstwa

14 (21-34) Anna Blajer-Gołębiewska Więcej
3.

Przygotowanie polskiego cukrownictwa do pełnej liberalizacji rynku cukru

12 (35-46) Anna Budzyńska Więcej
4.

Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych

14 (47-60) Janusz Dworak Więcej
5.

Uwarunkowania i przejawy różnicowania modelu konsumpcji na Śląsku w latach 2004–2015

14 (61-74) Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak Więcej
6.

Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej – stan i uwarunkowania zmian

16 (75-90) Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar Więcej
7.

Wpływ dopłat i dotacji z UE na efekty działalności produkcyjnej polskich rolników

10 (91-100) Jolanta Kondratowicz-Pozorska Więcej
8.

Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu

12 (101-112) Marian Noga Więcej
9.

Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego

18 (113-130) Robert Kruszewski Więcej
10.

Znaczenie zmian struktury koszyka walutowego specjalnych praw ciągnienia dla ich pozycji w międzynarodowym systemie monetarnym

10 (131-140) Ireneusz Pszczółka Więcej
11.

Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących

12 (141-152) Kamila Radlińska Więcej
12.

Globalizacja oraz zmiany jej poziomu

10 (153-162) Stanisław Swadźba Więcej
13.

Stopy procentowe NBP a wartość kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w Polsce

15 (163-177) Maciej Woźniak, Robert Lisowski Więcej
14.

Globalizacja i jej pomiar

11 (177-187) Urszula Zagóra-Jonszta Więcej