Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/2 2017
Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000–2016

Autorzy: Ryszard Barczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: polityka stabilizacji makroekonomicznej cykl koniunkturalny inflacja bezrobocie polityka pieniężna
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (5-20)
Klasyfikacja JEL: E24 E51 E62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ekonomii keynesowskiej przyjmuje się, że polityka stabilizacji makroekonomicznej dąży do realizacji trójkąta celów, tj. do osiągania szybkiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, utrzymania równowagi na rynku pracy oraz stabilnej wartości pieniądza. Celem opracowania jest teoretyczna i empiryczna analiza możliwości i zakresu jednoczesnej realizacji celów stabilizacji makroekonomicznej oraz ocena skutków wykorzystania narzędzi pieniężnych w Polsce. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej, teoretycznej, omówiono cele stabilizacji makroekonomicznej oraz hipotetyczny wpływ narzędzi polityki pieniężnej na ich realizację. Część druga to empiryczna analiza roli instrumentów pieniężnych w stabilizowaniu gospodarki polskiej w latach 2000–2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barczyk, R. (2004). Teoria i praktyka polityki antycyklicznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań.
2.Bednarczyk, J.K. (1990). Polityka pieniężna przeciw infl acji. Studium gospodarki kapitalistycznej. Warszawa: PWN.
3.Biuletyn Statystyczny GUS (2002). Warszawa: GUS.
4.Cassel, D., Thieme H.J. (1997). Einkommenspolitik Kritische Analyse eines umstrittenen stabilitätspolitischen Konzepts. Köln: Kiepenheure &Witsch.
5.Despres, E., Friedman, M., Hart, A.G., Samuelson, P.A., Wallace, D.H. (1975). Problem niestabilności gospodarczej. W: Teoria i polityka koniunktury. Wybór tekstów. Warszawa:
6.PWE.
7.Drabowski, E. (1987). Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu. Warszawa: PWN.
8.Hübner, D. (1992). Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
9.Kołodko, G. (1993). Kwadratura pięciokątna. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. Warszawa: Poltext.
10.Markowski, K. (1992). Rola państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.
11.Mussel, G., Pätzold, J. (2008). Grundfragen der Wirtschaftspolitik. München: Verlag Franz Vahlen.
12.Pätzold, J. (1991). Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrage- und angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Bern–Stuttgart: Paul Haupt Verlag.
13.Phillips, A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the of Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861–1957. Economica, XXV (97–100).