Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/3-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/3 2017
Współczesne instrumenty zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji światowej gospodarki

Autorzy: Józef Frąś
Politechnika Poznańska

Tomasz Frąś
Attrax S.A., Luxemburg

Marcin Frąś
Hausbrauerei Feierling GmbH, Freiburg, Niemcy
Słowa kluczowe: zarządzanie instrumenty zarządzanie produkcją i logistyką globalizacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (5-14)
Klasyfikacja JEL: D24 L23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach globalizacji światowej gospodarki – a więc w coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek, kultur, w warunkach silnej konkurencji i dynamicznych zmian w otoczeniu – powinny dysponować odpowiednimi instrumentami, by sprawnie i efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem. Istnieje zatem potrzeba, która sprzyja rozwojowi koncepcji i metod zarządzania, szczególnie w produkcji i logistyce przedsiębiorstwa. Problemem staje się pełna znajomość tych instrumentów, właściwy ich dobór, wdrażanie i użytkowanie. Trudność w doborze tych instrumentów wynika z faktu, że są stosowane w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właśnie tej problematyce poświęcony jest niniejszy artykuł, którego celem jest przedstawienie aktualnych i skutecznych instrumentów w zarządzaniu produkcją i logistyką, które – przez właściwy dobór – tworzą synergię i kształtują wysoką jakość procesów produkcyjnych i logistycznych w warunkach globalizacji światowej gospodarki. Prezentowane rozważania teoretyczne zastosowano w pogłębionej analizie danych pozyskanych w ramach badań własnych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
2.Frąś, J. (2015). Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Poznańskiej.
3.Pająk, E. (2013). Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Pałucha, K. (2008). Współczesne metody wspomagające zarządzanie produkcją. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2.
5.Szymańska, A.I. (2012). Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Czasopismo Uniwersytetu Pedagogicznego „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 8.
6.Toffler, A. (2006). Trzecia fala. Warszawa: Wydawnictwo Kurpisz.