Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Epoka przemian i budowy nowej cywilizacji jako kontekst myślenia o edukacji akademickiej

Autorzy: Monika Pawłowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Słowa kluczowe: globalizacja kryzys cywilizacji Zachodu wizja społeczeństwa i edukacji przyszłości
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (57-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka wizji szkoły i edukacji jest popularnym obszarem naukowej eksploracji. Formułowane są założenia na temat przyszłego kształtu społeczeństwa, ludzkości, globalnego świata i miejsca edukacji w tym systemie. Znajomość mechanizmów regulujących zachowania ludzi w kontekście nauki i pracy ma bezpośredni związek z rozwojem społeczno-ekonomicznym społeczeństwa. Autorka mechanizm ten opisuje, wykorzystując deskrypcję trendów i analizę koncepcji świata przedstawiane blisko dwie dekady temu przez znane i uznane autorytety ze świata szeroko rozumianej nauki. Czy wizje przyszłości Tofflera, Fukuyamy, Huntingtona, Baumana, Druckera znalazły potwierdzenie w zastanej rzeczywistości? Czy ich koncepcje dotyczące przyszłości są realnymi scenariuszami i gdzie w nich jest miejsce dla współczesnej edukacji akademickiej? Na te i podobne pytania stara się odpowiedzieć ten artykuł.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
2.Czerny, I. (2014). Rekordowa liczba zagranicznych studentów w USA, ale nie z Polski. Pobrano z:
3.http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401747,rekordowa-liczba-zagranicznych-
4.studentow-w-usa-ale-nie-z-polski.html (10.09.2016).
5.Drucker, P. (2001). Za dwadzieścia parę lat... Forum, 52, 11–15.
6.Voltaire (1976). Epitre à l’auteur du nouveau livre des trois imposteurs. Pobrano z: https://pl.wikiquote.
7.org/wiki/Voltaire (17.09.2017).
8.Fukuyama, F. (2000). Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Warszawa:
9.Wydawnictwo Politeja.
10.Gadomski, G. (2002). Koniec świata robotników. Gazeta Wyborcza, 5–6 stycznia.
11.Huntington, S.P. (2001). Wojna cywilizacji. Rzeczpospolita, 15–16 września.
12.Huntington, S.P. (2000). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo Muza 2000. Kapuściński, R. (2001). Innego świata nie będzie. Rzeczpospolita, 29–30 grudnia.
13.Kapuściński, R. (2001). Nasz kruchy świat. Gazeta Wyborcza, 29–30 listopada.
14.Kołodziejczyk, W. (2011). W poszukiwaniu wizji przyszłej szkoły. Pobrano z: http://www.ktime.
15.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/kolodziejczyk.pdf (18.09.2017).
16.Mayor, F. (2001). Przyszłość świata. Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. Pawłowska, M. (2017). Innowacyjność w kontekstach teorii racjonalnego wyboru. W: C. Plew-
17.ka (red.), Wybrane aspekty dotyczące człowieka współczesnej cywilizacji. Koszalin: Wydawnictwo
18.Politechniki Koszalińskiej.
19.Pawłowski, A., Graszewicz, M. (2014). Zlikwidować lub przekształcić. Analiza sytuacji pań-
20.stwowych szkół zawodowych. Forum Akademickie, 6. Pobrano z: https://prenumeruj.foruma-
21.kademickie.pl/fa/2014/06/zlikwidowac-lub-przeksztalcic/ (16.09.2015).
22.Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnic-
23.two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
24.Rifkin, J. (2001). Globalny fajrant. Gazeta Wyborcza, 29–30 grudnia.
25.Solarczyk-Ambrozik, E. (2003). Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społeczeństwa
26.uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy. Pobrano z: e-mentor, http://www.e-mentor.
27.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/12, 2/2003 (13.03.2011).
28.Toffler, A i H. (1995). Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Wydawnictwo Zysk
29.i S-ka.