Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Profesor Kazimierz Wenta – nauczyciel, naukowiec, mentor i przyjaciel

5 (7-11) Elżbieta Perzycka, Włodzimierz Olszewski Więcej
1.

Paradygmat humanistyczny w dydaktyce akademickiej – utopia, konieczność, szansa?

14 (13-26) Anna Sajdak-Burska Więcej
2.

Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią

10 (27-36) Jacek Moroz Więcej
3.

Kariera akademicka – człowiek w drodze do siebie i do sensu

9 (37-45) Anna Murawska Więcej
4.

Misja i współczesne role szkoły wyższej. Perspektywa socjologiczna

9 (47-55) Wioleta Bryniewicz Więcej
5.

Epoka przemian i budowy nowej cywilizacji jako kontekst myślenia o edukacji akademickiej

10 (57-66) Monika Pawłowska Więcej
6.

Universum szkoły wyższej versus rynek pracy

9 (67-75) Arkadiusz Żukiewicz Więcej
7.

„Konstytucja dla Nauki – Ustawa 2.0” szansą czy zagrożeniem dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego?

14 (77-90) Barbara Kromolicka Więcej
8.

Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach

7 (91-97) Małgorzata Wałejko Więcej
9.

Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów

11 (99-109) Ilona Kość Więcej
10.

Uniwersytet ludowy. Relikt czy szkoła przyszłości?

9 (111-119) Angelika Felska Więcej
11.

Językowa rzeczywistość edukacyjna w wielokulturowych Chinach. Jedność czy różnorodność?

12 (121-132) Anna Mańkowska Więcej
12.

Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań

19 (133-151) Małgorzata Anna Kućko Więcej
13.

Cechy nauczyciela akademickiego z perspektywy studentów artystycznej szkoły wyższej

10 (153-162) Teresa Joanna Andrzejewska Więcej
*

Sprawozdanie z I Polsko-Niemieckiego Seminarium Naukowego „Uniwersytety Ludowe – pomiędzy teorią a praktyką” (6– 7 października 2017, Szczecin)

4 (163-166) Angelika Felska Więcej
*

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersytet i szkoła wyższa wobec kryzysów autonomii” (14–15 września 2018, Uniwersytet Szczeciński)

2 (167-168) Anna Murawska Więcej