Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Misja i współczesne role szkoły wyższej. Perspektywa socjologiczna

Autorzy: Wioleta Bryniewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: misja edukacja motywy studiowania efekty społeczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (47-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna wywołuje konflikty wartości na uniwersytetach i wobec nich. Stają one wobec dylematu: Co jest dziś ich misją? Jak mają spełniać swoją rolę, by zachować wartości uniwersyteckie? W artykule wskazano na te elementy rzeczywistości społecznej, które – zdaniem autorki artykułu – w sposób istotny warunkują spełnianie ich roli i misyjności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bloom, A. (2012). Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
2.Bruner, J.S. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Nauko- wych Universitas.
3.Hipsz, N. (2013). Studia wyższe – dla kogo, po co i z jakim skutkiem? CBOS, BS/92/2013.
4.Malewski, M. (2016). Kulturowe konteksty koncepcji lifelong learning. Teraźniejszość – Człowiek –
5.Edukacja, 19, 4 (76), 45–56.
6.Onet Biznes (2016). Jaka kariera czeka absolwentów studiów w Polsce? Badanie SWR na zlecenie Co-
7.ders Lab Foto: Shutterstock. Pobrano z: http://biznes.onet.pl/praca/jaka-kariera-czeka-ab-
8.solwentow-studiow-w-polsce/k2ndq7 (30.06.2016).
9.Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Moriss, J., Prell, K., Quinn,
10.C.H., Stringer, L.C. (2009). Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods
11.for natural resource management. Journal of Environmental Management, 90, 1933–1949. Twardowski, K. (1933). O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań: Uniwersytet Poznański, Rolnicza
12.Drukarnia i Księgarnia Nakładowa.