Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej

Autorzy: Adam Karbowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jacek Prokop
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: współpraca przedsiębiorstw badania i rozwój ekonomia gałęziowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (139-152)
Klasyfikacja JEL: L24 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest analiza wybranych zagadnień współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw dyskutowanych w ramach ekonomii gałęziowej. Rozpatrywanatu problematyka dotyczy czterech, wzajemnie powiązanych zagadnień, tj. stabilności współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, organizacji tej kooperacji, asymetriipomiędzy uczestnikami współpracy oraz jej wpływu na prawdopodobieństwo powstania kartelu na rynku produktu. Z analizy cytowanych prac teoretycznych wynika, że warunkiem koniecznym osiągnięcia korzyści ze współpracy badawczo-rozwojowej jest skuteczne rozwiązanie problemu „pasażera na gapę” w procesie dzielenia się wiedzą przez współpracujące przedsiębiorstwa i tym samym utrzymanie stabilnej kooperacji. Przeszkodą dla powstania stabilnej współpracy mogą być jednak zbyt niskie bądź zbyt wysokie wartości asymetrii pomiędzy przedsiębiorstwami. Natomiast skuteczna stabilizacja współpracy badawczo-rozwojowej może zostać osiągnięta dzięki m.in. licencjonowaniu know-how, intensyfikacji wymiany wiedzy w ramach współpracy oraz różnym formom organizacyjnym kooperacji (partnerstwa badawcze, kartele badawczo-rozwojowe). Z punktu widzenia dobrobytu społecznego (efektywności rynku) istotny jest jednak fakt, że zacieśnianie współpracy na etapie badawczo-rozwojowym zwiększa bodźce przedsiębiorstw do utworzenia kartelu także na rynku produktu finalnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.d’Aspremont, C., Jacquemin, A. (1988). Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly with Spillovers. American Economic Review, 78, 1133–1137.
2.Baumol, W. (1993). Entrepreneurship, Management and the Structure of Payoffs. Boston: MIT Press.
3.Becker, W., Dietz, J. (2004). R&D cooperation and innovation activities of fi rms – evidence for the German manufacturing industry. Research Policy, 33, 209–223.
4.Becker, W., Peters, J. (1998). R&D-competition between vertical corporate networks: structure, effi ciency and R&D spillovers. Economics of Innovation and New Technology, 6, 51–71.
5.Belderbos, R., Carree, M., Diederen, B., Lokshin, B., Veugelers, R. (2004a). Heterogeneity in R&D cooperation strategies. International Journal of Industrial Organization, 22, 1237–1263.
6.Belderbos, R., Carree, M., Lokshin, B. (2004b). Cooperative R&D and Firm Performance. Research Policy, 33, 1477–1492.
7.Belderbos, R., Carree, M., Lokshin, B. (2006). Complementarity in R&D Cooperation Strategies. Review of Industrial Organization, 28, 401–426.
8.Bhattacharya, S., Glazer, J., Sappington, D. (1992). Licensing and the sharing of knowledge in research joint ventures. Journal of Economic Theory, 56, 43–69.
9.Camagni, R. (1993). Inter-fi rm industrial network: The cost and benefi ts of cooperative behaviour. Journal of Industry Studies, 1, 1–15.
10.Chaudhuri, P. (1995). Technological asymmetry and joint product development. International Journal of Industrial Organization, 13, 23–39.
11.DeBondt, R., Veugelers, R. (1991). Strategic Investment with spillovers. European Journal of Political Economy, 7, 345–366.
12.Eaton, B., Eswaran, M. (1997). Technology trading coalitions in supergames. RAND Journal of Economics, 28, 135–149.
13.Hagedoorn, J. (1993). Understanding the Rational of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences. Strategic Management Journal, 14 (5), 371–385.
14.Hall, B., Link, A., Scott, J. (2003). Universities as Research Partners. Review of Economics and Statistics, 85 (2), 485–491.
15.Harrigan, K. (1988). Strategic alliances and partner asymmetries. W: F. Contractor, P. Lorange. Cooperative Strategies in International Business. Lexington Books.
16.Harryson, S. (2006). Know-who Based Entrepreneurship: From Knowledge Creation to Business Implementation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
17.Von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. New York: Oxford University Press.
18.Horvath, R. (2001). Cooperation in Research and Development. Universitat Autonoma de Barcelona.
19.Janasz, K. (2007). Proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach innowacyjnych. Przegląd Organizacji, 9, 24–27.
20.Kamien, M., Muller, E., Zang, I. (1992). Research Joint Ventures and R&D Cartels. American Economic Review, 82, 1293–1306.
21.Kesteloot, K., Veugelers, R. (1994). Stable R&D co-operation with spillovers. Journal of Economics and Management Strategy, 4, 651–672.
22.Kogut, B. (1988). Joint ventures: theoretical and empirical perspectives. Strategic Management Journal, 9, 319– 332.
23.Krawiec, F. (2006). Mechanizmy transferu wiedzy i technologii. Przegląd Organizacji, 7–8, 26–31.
24.Monjon, S., Waelbroeck, P. (2003). Assessing Spillovers from Universities to Firms: Evidence from French Firm-level Data. International Journal of Industrial Organization, 21 (9), 1255–1270.
25.Morasch, K. (1995). Moral hazard and optimal contract form for R&D co-operation. Journal of Economic Behavior and Organization, 28, 63–78.
26.Pastor, M., Sandonis, J. (1997). Research joint ventures versus cross-licensing agreements: an agency approach. Working paper. Universitat Autonoma de Barcelona.
27.Prokop, J. (2014a). Wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w duopolu z kwadratowymi kosztami produkcji. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35, 195–207.
28.Prokop, J. (2014b). Research Joint Ventures and Cartelization of Industries. Procedia Economics and Finance, 14, 507–514.
29.Prokop, J., Karbowski, A. (2013). Współpraca badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw a kartelizacja gałęzi. Przegląd Zachodniopomorski, XXVIII (LVII), 259–272.
30.Prokop, J., Wiśnicki, B. (2015). R&D Activities in Oligopoly and Social Welfare. International Journal of Management and Economics, 46, 134–146.
31.Rahm, D., Kirkland, J., Bozeman, B. (2000). University–Industry R&D Collaboration in the United States, the United Kingdom, and Japan. Boston and London: Kluwer Academic.
32.Robertson, P., Langlois, R. (1995). Innovation, networks, and vertical integration. Research Policy, 24, 543–562.
33.Röller, L., Tombak, M., Siebert, R. (1997). Why fi rms form Research Joint Ventures: theory and evidence. CEPR Discussion Paper Series, 1654.
34.Shapiro, C., Willig, R. (1990). On the antitrust treatment of production joint ventures. Journal of Economic Perspectives, 4, 113–130.
35.Sinha, D., Cusumano, M. (1991). Complementary resources and co-operative research: a model of research joint ventures among competitors. Management Science, 37, 1091– 1106.
36.Stawasz, E. (2012). Knowledge transfer between universities and enterprises in the Łódź region. Problemy Eksploatacji, 4, 71–81.
37.Tether, B. (2002). Who co-operates for innovation, and why: an empirical analysis. Research Policy, 31, 947– 967.
38.Veugelers, R. (1993). Global co-operation: a profi le of companies in alliances. Working paper. Katholieke Universiteit Leuven.
39.Veugelers, R., Kesteloot, K. (1995). Bargained shares in joint ventures among asymmetric partners: is the Matthew effect catalyzing? Journal of Economics, 64, 23–51.
40.Yao, Z., Zheng, B. (2014). R&D Cooperation between Impatient Rivals. Bulletin of Economic Research. DOI: 10.1111/boer.12037.