Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-29
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Rozważania o podatkach Davida Ricarda i Johna Stuarta Milla

Autorzy: Urszula Zagóra-Jonszta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: David Ricardo John Stuart Mill podatki polityka podatkowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (409-420)
Klasyfikacja JEL: B12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie poglądów dotyczących podatków dwóch największych, obok Adama Smitha, klasyków angielskich – Davida Ricardo i Johna Stuarta Milla.Krocząc ścieżką wyznaczoną przez mistrza, wyznawali zbliżone do niego poglądy, akceptując niskie, liniowe podatki i preferując pośrednią formę opodatkowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Galbraith, J.K. (1991). Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa: PWE.
2.Heilbroner, R.L. (1993). Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee. Warszawa: PWE.
3.King, J.E. (2013). David Ricardo. London: Palgrave Macmillan.
4.Krawczyk, M. (2007). O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Mill, J.S. (1965). Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowanie do filozofii społecznej. T. 2. Warszawa: PWN.
6.Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
7.Ricardo, D. (1965). Works and Correspondence. T. 4. P. Sraffa (red.). Cambridge: Cambridge University Press.
8.Spiegel, H.W. (1991). The growth of economic thought. London: Duke University Press.
9.Wołowiec, T. (2010). Zasada sprawiedliwości w opodatkowaniu. W: A. Nalepka, A. Ujwara- Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis