Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Atrakcyjność środowiska przyrodniczego w województwie zachodniopomorskim a aktywność turystyczna turystów zagranicznych

Autorzy: Iwona Bąk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (241-250)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu