Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Mirosław Górski
Kancelaria Prawno Podatkowa, Bydgoszcz
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości leasing nieruchomości finansowanie inwestycji w nieruchomości
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (77-90)
Klasyfikacja JEL: R31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule analizowano leasing nieruchomości w Polsce pod względem struktury przedmiotowej umów, podmiotów zaangażowanych na rynku leasingu oraz zmian omawianych zjawisk w czasie. Rozwój leasingu w Polsce związany był ze zmianami ustrojowymi początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jednak dopiero prawne uregulowanie umowy leasingu przyczyniło się do jej upowszechnienia. W większości przypadków ten sposób finansowania związany jest z nabyciem maszyn i urządzeń, środków transportu, rzadziej nieruchomości. W ostatnich latach ponad 60% nieruchomości w leasingu to obiekty biurowe i handlowe, w mniejszym zakresie finansowane są obiekty hotelowe i rekreacyjne oraz przemysłowe. Niski udział nieruchomości w leasingu ogółem stał się przesłanką podjętych badań i szukania barier rozwoju leasingu w Polsce. W badaniu empirycznym wykorzystano raporty Związku Leasingu w Polsce oraz dane dostępne w statystyce publicznej. W efekcie wskazano przede wszystkim na bariery prawne oraz przesłanki ekonomiczne związane z ryzykiem takiej formy finansowania nieruchomości na polskim rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
2.CLEO Canadian Finance & Leasing Association (2010). History of Leasing.
3.Foryś, I. (red.). (2015). Najem na rynku nieruchomości. Warszawa: Difin.
4.GUS (2009, 2010, 2011, 2012,2013, 2014). PGW działalność przedsiębiorstw leasingowych. Warszawa.
5.Kidyba, A. (red.). (2014). Kodeksowe umowy handlowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Piechnik, L. (2014). Umowa tzw. leasingu operacyjnego wykształcona w krajowej praktyce obrotu gospodarczego. Palestra. Pismo adwokatury polskiej, 3–4, 281–289.
7.The Use Economics of Leasing Amongst European SMEs (2015). Oxford Economics.
8.Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16 poz. 93, z późn. zm.
9.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
10.Ustawa z 1.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741, z późn. zm.
11.White, E. (2016). Global Leasing Report. White Clarke Group. Pobrane z: http://www.whiteclarkegroup.com/news/view/white-clarke-group-global-leasing-report-2015-released (24.11.2016).