Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej

18 (11-28) Adam P. Balcerzak, Marcin Fałdziński, Michał Bernard Pietrzak, Tomas Meluzin, Marek Zinecker Więcej
2.

Ewolucja paradygmatu badań rynku nieruchomości w perspektywie ekonomii złożoności

12 (29-40) Mirosław Bełej Więcej
3.

Tablice trwania – nieparametryczny model czasu trwania w bezrobociu w Szczecinie

12 (41-52) Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz Więcej
4.

Obciążenie nieruchomości skarbowych I samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki

14 (53-66) Katarzyna Anna Dadańska Więcej
5.

Funkcja funduszy inwestycyjnych w finansowaniu rynku nieruchomości

10 (67-76) Michał Dudka Więcej
6.

Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych

14 (77-90) Iwona Foryś, Mirosław Górski Więcej
7.

Finansowe determinanty bańki cenowej na rynku mieszkaniowym w Polsce

16 (91-106) Gabriel Główka Więcej
8.

Zasada Alleego w ekonomii – wprowadzenie

10 (107-116) Małgorzata Guzowska Więcej
9.

Konsekwencje uwarunkowań prawnych budownictwa energooszczędnego na rynku nieruchomości w Polsce

8 (117-124) Marek Ramczyk Więcej
10.

Nowy paradygmat zarządzania społecznymi zasobami mieszkaniowymi

12 (125-136) Katarzyna Suszyńska Więcej
11.

Formuła evergreen leasing w budownictwie mieszkaniowym – trend w projektowaniu zrównoważonym I zarządzaniu nieruchomościami

14 (137-150) Leszek Świątek Więcej
12.

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi

14 (151-164) Anna Banaszek, Sebastian Banaszek, Anna Cellmer, Aleksander Żarnowski Więcej
13.

Międzywojewódzkie I wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020

14 (165-178) Paweł Baran, Anna Gdakowicz Więcej
14.

Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych I spółek

12 (179-190) Kamila Bednarz-Okrzyńska Więcej
15.

Mapa wartości gruntów – studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie

12 (191-202) Joanna Cymerman, Agata Firlej Więcej
16.

Rola środowiskowych uwarunkowań gospodarowania nieruchomościami w miastach uzdrowiskowych na przykładzie Kołobrzegu

12 (203-214) Agnieszka Czajka Więcej
17.

Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa w latach 2010–2015 na przykładzie powiatu koszalińskiego

14 (215-228) Leszek Dawid Więcej
18.

Uwzględnianie czasu pobrań w wyborze lokalizacji odwiedzanych przez magazyniera podczas kompletacji produktów

12 (229-240) Krzysztof Dmytrów Więcej
19.

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej „ogrodnik” w Sianowie

14 (241-254) Iwona Foryś, Szymon Wojciech Machała Więcej
20.

Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS

14 (255-268) Krzysztof Gargula Więcej
21.

Rynek nieruchomości w otoczeniu niskich stóp procentowych w Polsce w latach 2004–2014

12 (269-280) Grzegorz Gurbin Więcej
22.

Analiza zasad wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele dróg publicznych

12 (281-292) Maria Hełdak, Agnieszka Stacherzak, Monika Płuciennik Więcej
23.

Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013

12 (293-304) Józef Hozer, Anna Gdakowicz Więcej
24.

Potrzeby mieszkaniowe osób starszych I ich opinie na temat budownictwa senioralnego

12 (305-316) Anna Jancz Więcej
25.

Prognozowanie cen nieruchomości lokalowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych

12 (317-328) Tomasz Jasiński, Anna Bochenek Więcej
26.

Realizacja krajowego programu zwiększania lesistości w kontekście struktury własności gruntów

14 (329-342) Jan Kazak, Szymon Szewrański, Małgorzata Świąder Więcej
27.

Określenie wpływu terminala lotniczego na kształtowanie się cen nieruchomości komercyjnych w strefie jego oddziaływania

12 (343-354) Olgird Kempa Więcej
28.

Postrzeganie cech rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie I nabywców nieruchomości – wyniki badań ankietowych

16 (355-370) Sebastian Kokot, Marcin Bas Więcej
29.

Porównanie dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie krajów unii europejskiej w latach 2006–2014

14 (371-384) Henryk Kowgier Więcej
30.

Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych

12 (385-396) Hubert Kryszk, Krystyna Kurowska Więcej
31.

Geostatystyczne metody opracowywania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych

12 (397-408) Marek Ogryzek, Kry Kurowska Więcej
32.

Analiza wpływu przeprowadzenia termomodernizacji na cenę lokali mieszkalnych na przykładzie budynku z wielkiej płyty na szczecińskim rynku nieruchomości

10 (409-418) Ewa Putek-Szeląg, Beata Ziembicka Więcej
33.

Ocena efektywności technicznej publicznego szpitala powiatowego

12 (419-430) Mirela Romanowska, Joanna Kowalik Więcej
34.

Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w przedsiębiorstwach obsługujących rynek nieruchomości

14 (431-444) Wanda Skoczylas, Jacek Batóg, Barbara Batóg, Piotr Waśniewski Więcej
35.

Rola użytkowania wieczystego w gospodarowaniu nieruchomościami Krakowa

12 (445-456) Anna Trembecka Więcej
36.

Modelowanie ekonometryczne olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych

16 (457-472) Marcelina Zapotoczna, Joanna Cymerman, Wojciech Cymerman Więcej
37.

Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej

12 (473-484) Jacek Zyga Więcej