Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013

Autorzy: Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gdakowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości gruntowych analiza statystyczna cena 1 m 2 gruntu
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (293-304)
Klasyfikacja JEL: C19 R33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek nieruchomości gruntowych w miastach jest związany z rynkiem nieruchomości rolnych. Wartość miejskich nieruchomości gruntowych "konsumuje" wartość nieruchomości rolnych położonych w pobliżu aglomeracji miejskich. Analiza rynku nieruchomości gruntowych może dostarczyć informacji o rynku nieruchomości rolnych, a informacje te mogą być inspiracją do poszukiwania podobnych prawidłowości na rynku nieruchomości gruntowych. W artykule przeprowadzono analizę ceny 1 m 2 nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013. Badanie oparto na danych zaczerpniętych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości oraz z wyciągów aktów notarialnych. Dynamikę cen notowanych na szczecińskim rynku gruntów odniesiono do zmian cen nieruchomości rolnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (10.06.2016).
2.Bełej, M., Kulesza, S. (2013). Modeling the Real Estate Prices in Olsztyn under Instability Condition. Folia Oeconomica Stetinensia, 11 (1), 61–72. DOI: 10.2478/v10031-012-0008-7.
3.Gdakowicz, A. (2015). The Application of Japanese Candlestick Charting on the Residential Real Estate Market. Real Estate Management and Valuation, 22 (4), 27–34.
4.GUS (2004). Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości w2003 r. Warszawa.
5.GUS (2015). Obrót nieruchomościami w 2013 r. Warszawa.
6.Hozer, J. (1994). Ekonomiczne podstawy renty „miejskiej” pobieranej jako pożytek w postaci czynszu dzierżawnego. Giełda Nieruchomości, 1 (22).
7.Kuźmiński, W. (2015). Ekonometryczny model cen gruntów rolnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 42 (1), 227–239.
8.Raport o stanie miasta Szczecin 2004 (2004). Szczecin.
9.Raport o stanie miasta Szczecin 2014 (2014). Szczecin.
10.Ustawa z 5.08.2015 o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. poz. 1433.
11.Żelazowski, K. (2014). Regionalne zróżnicowanie cen gruntów rolnych w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 36 (1), 531–542.