Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w przedsiębiorstwach obsługujących rynek nieruchomości

Autorzy: Wanda Skoczylas
Uniwersytet Szczeciński

Jacek Batóg
Uniwersytet Szczeciński

Barbara Batóg
Uniwersytet Szczeciński

Piotr Waśniewski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kluczowe czynniki sukcesu rynek nieruchomości miary zgodności
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (431-444)
Klasyfikacja JEL: C46 D21 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki wyboru kluczowych czynników sukcesu charakteryzujących przedsiębiorstwa obsługujące rynek nieruchomości. Na podstawie metody delfickiej ustalone zostały dwie grupy tych czynników. W pierwszej występowały czynniki odnoszące się do aktualnej sytuacji na tym rynku, a w drugiej czynniki, które według ekspertów będą odgrywały istotną rolę w tym sektorze w przyszłości. Najważniejsze wśród aktualnych czynnikw sukcesu były te związane z obszarem klienta, natomiast o przyszłych sukcesach przedsiębiorstw obsługujących rynek nieruchomości mają decydować przede wszystkim czynniki, których istota polegać będzie na budowaniu długoterminowej wartości przedsiębiorstwa oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku organizacji i partnerskich relacji z otoczeniem. Zgodność ocen ekspertów została zbadana za pomocą dwóch miar: odległości Canberra oraz unormowanego względnego indeksu Herfindahla-Hirschmana. W przeprowadzonym badaniu były one bardzo wysokie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bae, Y., Joo, Y.-M. (2016). Pathways to Meet Critical Success Factors for Local PPPs: The Cases of Urban Transport Infrastructure in Korean Cities. Cities, 53, 35–42.
2.Batóg, B., Batóg, J., Niemiec, A., Skoczylas, W., Waśniewski, P. (2015). Zastosowanie metod klasyfikacyjnych w identyfikacji kluczowych indykatorów osiągnięć w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, Taksonomia, 25, 20–27.
3.Batóg, B., Batóg, J., Niemiec, A., Skoczylas, W., Waśniewski, P. (2016). Identification of Performance Measurement Systems Applied in Polish Enterprises. W: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), The Essence and Measurement of Organizational Efficiency (s. 1–11). London: Springer Proceedings in Business and Economics, Springer International Publishing Switzerland. DOI 10.1007/ 978-3-319-21139-1_1.
4.Berelson, B. (1954). Content Analysis. W: G. Lindzey (red.), Handbook of Social Psychology (s. 488–522). Cambridge, Massachusetts: Addison-Wesley.
5.CDC (2008). How to Develop a Success Story. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services.
6.Czopek, A. (2013). Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych – analiza składowych głównych i analiza czynnikowa. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 132, 7–23.
7.Gordon, A.D. (1999). Classification. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: Chapman & Hall/CRC.
8.Leidecker, J.K., Bruno, A.V. (1984). Identifying and Using Critical Success Factors. Long Range Planning, 17 (1), 23–32.
9.Niemiec, A. (red.). (2016). System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach. Warszawa: CeDeWu (w druku).
10.Selim, H.M. (2007). Critical Success Factors for E-learning Acceptance: Confirmatory Factor Models. Computers & Education, 49, 396–413.
11.Stankovic, D., Nikolic, V., Djordjevic, M., Cao, D.-B. (2013). A Survey Study of Critical Success Factors in Agile Software Projects in Former Yugoslavia IT Companies. Journal of Systems and Software, 86 (6), 1663–1678.
12.Suchecki, B. (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.
13.Szczepański, J. (1951). Techniki badań społecznych. Łódź: PWN.
14.Sztumski, J. (1995). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Śląsk.
15.Walesiak, M., Gatnar, E. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
16.Wędrowska, E. (2012). Miary entropii i dywergencji w analizie struktur. Olsztyn: Wyd. UW-M.
17.Zieliński, J. (2012). Metodologia pracy naukowej. Warszawa: PWN.